Odgovorno poslovanje: Naše pobude in projekti na področju okolja

Posvečamo se prihodnosti našega planeta in aktivno prispevamo k njegovi zaščiti. Že nekaj časa izvajamo različne projekte na področju okolja, bodisi da gre za manjše ali večje pobude. Nenehno se trudimo inovirati ter modernizirati svoje pristope, da bolj učinkovito prispevamo k trajnostnemu okolju. Poleg tega aktivno sodelujemo s poslovnimi partnerji, da delimo to odgovornost in jih podpiramo pri izboljšanju okoljskih standardov. Zavezani smo k stalni rasti in razvoju ter si prizadevamo oblikovati pozitivno prihodnost našega planeta skupaj.

Zeleni certifikat družbe STEELMET

15.04.2024

Odlična novica! Naše podjetje je prejelo še en zeleni certifikat in aktivno izpolnjuje svoje okoljske zaveze. Certifikat je izdan v skladu s prestižnimi standardi WEEELABEX in potrjuje našo zavezanost okoljski odgovornosti. Zahvaljujemo se vsem našim strankam in partnerjem za podporo in zaupanje na naši poti k trajnostnemu poslovanju.

WEEELABEX je mednarodna neprofitna organizacija, ki z izbranimi revizijami uporablja in preverja standarde CENELEC za izboljšanje ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v Evropi. Glavni cilji so varstvo okolja, varnost pri delovanju in preprečevanje tveganj, čim manjši vpliv na zdravje ljudi in čim večja možna predelava materialov pri obdelavi odpadkov.

ESG Poročilo za leto 2023

15.02.2024

Podjetje SWISS d.o.o. objavlja svoje prvo poročilo o okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikih podjetja za leto 2023. Poročilo povzema, kako naše podjetje pristopa k vprašanjem trajnosti in zagotavlja transparentnost vsem našim deležnikom, vključno s strankami ter finančnimi in poslovnimi partnerji.

Okoljski program podjetja 2023 – 2025

23.11.2023

Jeseni leta 2023 smo sprejeli nov okoljski program podjetja, ki zajema obdobje 2023–2025. Ta program opredeljuje naše dolgoročne in srednjeročne cilje na področju okolja. Program vključuje tudi zavezo k učinkoviti rabi naravnih virov in preprečevanju onesnaževanja ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje v dejavnostih podjetja.

Certifikacija upravljavskih sistemov

19.10.2023

V letu 2021 smo uspešno zaključili postopek implementacije okoljskega upravljanja v podjetju. Nato smo v oktobru 2021 uspešno prestali certifikacijski pregled in pridobili mednarodno veljaven certifikat v skladu z zahtevami standarda ISO 14001:2015.

Zeleni certifikat iz SEWA

02.03.2023

Več zaporednih let smo že prejeli zeleni certifikat iz SEWA, d.d., pooblaščene organizacije, odgovorne za proizvajalčevo odgovornost glede električnih odpadkov, baterij, embalaže in izdelkov brez embalaže.

Zelena elektrika iz ZSE

17.11.2022

Izključno uporabljamo zeleno elektriko, ki je 100-odstotno pridobljena iz obnovljivih virov energije, kot so sonce, veter, voda, biomasa, geotermalna voda in drugi. Te energijske vire naravno obnavljajo, kar pomeni, da so neizčrpni in okolju prijazni.

Podpora tehnologijam brez papirja

22.09.2022

Nenehno si prizadevamo zmanjšati delež papirne dokumentacije z implementacijo elektronskih komunikacijskih orodij, tako znotraj podjetja kot tudi pri komunikaciji s strankami in poslovnimi partnerji.