Priamy kontakt
hp@swissit.sk
Záruka HP
Overiť záruku
Postup pri reklamácii
Program výmeny
Rezervácia termínu opravy
1. Vyberte zariadenie
Tlačiareň
Notebook
PC
Monitor
Príslušenstvo
Skener

Služba spojená s doručením zariadenia do servisného strediska. Oprava zariadenia je realizovaná v autorizovanom servisnom stredisku SWISS. Zariadenie bude po ukončení opravy uložené k vyzdvihnutiu v autorizovanom servisnom stredisku SWISS. Na žiadosť klienta môže byť zariadenie po ukončení opravy odoslané kuriérskou službou formou dobierky, ak zariadenie spĺňa podmienky bezpečnej prepravy.

Služba servisu u zákazníka v prípade, že je možné pre dané zariadenie použiť daný typ služby podľa zakúpenej služby pre dané zariadenie. K realizácii bezplatného záručného servisu na mieste u zákazníka bude vyslaný technik autorizovaného servisu spoločnosti SWISS. V prípade pozáručného servisu alebo servisu mimo záručných podmienok výrobcu je služba spoplatnená podľa aktuálneho cenníka služieb.

Služba „PickUp and Return“ – bezplatné vyzdvihnutie zariadenia kuriérskou spoločnosťou u zákazníka, a návrat zariadenia po oprave rovnakou cestou k zákazníkovi. Platí pre opravu v rámci záručných podmienok výrobcu v prípade, že je možné pre dané zariadenie použiť daný typ služby podľa zakúpenej služby pre dané zariadenie. V prípade pozáručného servisu alebo servisu mimo záručných podmienok výrobcu je služba spoplatnená podľa aktuálneho cenníka služieb.

Prémiová podpora

Exkluzívne iba u nás – prémiová podpora pre produkty HP ENVY, HP Spectre a OMEN

Prémiová podpora

Exkluzívne iba u nás – prémiová podpora pre produkty HP ENVY, HP Spectre a OMEN

V našom autorizovanom servisnom stredisku HP ponúkame záručný aj pozáručný servis pre kompletné portfólio HP tlačiarní.

Spôsob vykonania servisu na vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu HP v závislosti od typu zariadenia.

Výrobca z pohľadu servisu rozlišuje dve skupiny produktov: tlačiarne pre domácnosti a domáce kancelárie (tlačiarne pre spotrebiteľa, kde spravidla ide o predaj v maloobchodoch) a tlačiarne pre firmy, podniky a veľkoformátovú tlač (komerčné tlačiarne, kde spravidla ide o predaj cez distribučnú sieť).

Servis zariadení skupiny spotrebiteľských tlačiarní sa vykonáva počas záruky výhradne výmenou chybného zariadenia za novú servisnú jednotku*.

* HP vymení produkt za trvalú náhradnú jednotku. Náhradná jednotka bude nový alebo renovovaný produkt v stave, ktorý zodpovedá novému zariadeniu, a poskytuje funkčnosť minimálne rovnakú ako je tá, ktorú mal nahradzovaný produkt.

Naše autorizované servisné stredisko SWISS je výhradným partnerom pre vykonávanie servisu tlačiarní pre spotrebiteľov.

Servis zariadení skupiny komerčných tlačiarní sa vykonáva výmenou pokazeného dielu v zariadení.

Ak potrebujete poradiť s opravou, skúste si zistiť informácie o vašom produkte na uvedených linkách, a kontaktujte náš servis, radi vám poradíme.

Overiť záruku

Zistiť sériové číslo

HP Care Pack Central

Rezervovať termín opravy

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Potrebujete náhradné diely pre HP produkt? Pomôžeme vám.

Za účelom ešte väčšej dostupnosti kvalitných dielov pre pozáručný servis zariadení má zákazník možnosť využiť služieb nášho autorizovaného servisu. Ponúkame vybrané náhradné diely pre notebooky, osobné počítače, tlačiarne, náplne a periférie.

Cenník náhradných dielov

Tipy a triky

Diagnostické nástroje podpory spoločnosti HP

Softvér a ovládače

Zabezpečenie tlače

V našom autorizovanom servisnom stredisku HP ponúkame záručný aj pozáručný servis pre HP Skenery.

Spôsob vykonania servisu na vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu HP v závislosti od typu zariadenia. Oprava zariadenia sa vykonáva aj podľa typu zakúpenej záruky HP Care Pack, a to buď v servisnom stredisku, prípadne priamo u zákazníka.

Služby HP Care Pack:

Služby Care Pack

 • rozširujú servisné pokrytie nad rámec štandardnej záruky, nepredlžujú však samotnú záruku,
 • službu je možné zakúpiť k novému zariadeniu počas 180 dní od dátumu nákupu produktu,
 • službu je potrebné zaregistrovať do 30 dní po zakúpení, inak bude neplatná,
 • sú vždy viazané na konkrétny produkt.

Servis HP Skenerov v záruke sa vykonáva výhradne výmenou chybného zariadenia za novú servisnú jednotku*.

* HP vymení produkt za trvalú náhradnú jednotku. Náhradná jednotka bude nový alebo renovovaný produkt v stave, ktorý zodpovedá novému zariadeniu, a poskytuje funkčnosť minimálne rovnakú ako je tá, ktorú mal nahradzovaný produkt.

Ak potrebujete poradiť s opravou, skúste si zistiť informácie o vašom produkte na uvedených linkách, a kontaktujte náš servis, radi vám poradíme.

Overiť záruku

Zistiť sériové číslo

HP Care Pack Central

Rezervovať termín opravy

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Potrebujete náhradné diely pre HP produkt? Pomôžeme vám.

Za účelom ešte väčšej dostupnosti kvalitných dielov pre pozáručný servis zariadení má zákazník možnosť využiť služieb nášho autorizovaného servisu. Ponúkame vybrané náhradné diely pre notebooky, osobné počítače, tlačiarne, náplne a periférie.

Cenník náhradných dielov

Tipy a triky

Diagnostické nástroje podpory spoločnosti HP

Softvér a ovládače

Spýtaj sa komunity HP

V našom autorizovanom servisnom stredisku HP ponúkame záručný aj pozáručný servis pre HP Príslušenstvo.

Spôsob vykonania servisu na vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu HP v závislosti od typu zariadenia.

Pre vybrané skupiny príslušenstva (napr. taška pre notebook a pod.) je nutné tovar reklamovať priamo u svojho predajcu

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Ak potrebujete poradiť s opravou, prípadne overiť, či tovar reklamovať u predajcu alebo v servisnom stredisku, kontaktujte nás, radi vám pomôžeme.

Potrebujete náhradné diely pre HP produkt? Pomôžeme vám.

Za účelom ešte väčšej dostupnosti kvalitných dielov pre pozáručný servis zariadení má zákazník možnosť využiť služieb nášho autorizovaného servisu. Ponúkame vybrané náhradné diely pre notebooky, osobné počítače, tlačiarne, náplne a periférie.

Cenník náhradných dielov

V našom autorizovanom servisnom stredisku HP ponúkame záručný aj pozáručný servis pre kompletné portfólio HP Osobných počítačov.

Spôsob vykonania servisu na vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu HP v závislosti od typu zariadenia. Oprava zariadenia sa vykonáva aj podľa typu zakúpenej záruky HP Care Pack, a to buď v servisnom stredisku prípadne, priamo u zákazníka.

Služby HP Care Pack:

Služby Care Pack

 • rozširujú servisné pokrytie nad rámec štandardnej záruky, nepredlžujú však samotnú záruku,
 • službu je možné zakúpiť k novému zariadeniu počas 180 dní od dátumu nákupu produktu,
 • službu je potrebné zaregistrovať do 30 dní po zakúpení, inak bude neplatná,
 • sú vždy viazané na konkrétny produkt.

Príprava produktu na servis

Skôr ako nám HP Osobný počítač doručíte, alebo pripravíte k servisu, nezabudnite si zálohovať vaše dáta. Autorizovaný servis HP nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu dát počas servisu zariadenia.

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Ak potrebujete poradiť s opravou, skúste si zistiť informácie o vašom produkte na uvedených linkách, a kontaktujte náš servis, radi vám poradíme.

Overiť záruku

Zistiť sériové číslo

HP Care Pack Central

Rezervovať termín opravy

Reklamáciu, prípadne inú chybu spotrebného materiálu si je nutné uplatniť u svojho predajcu.

Potrebujete náhradné diely pre HP produkt? Pomôžeme vám.

Za účelom ešte väčšej dostupnosti kvalitných dielov pre pozáručný servis zariadení má zákazník možnosť využiť služieb nášho autorizovaného servisu. Ponúkame vybrané náhradné diely pre notebooky, osobné počítače, tlačiarne, náplne a periférie.

Cenník náhradných dielov

Tipy a triky

Diagnostika hardvéru HP PC

Diagnostické nástroje podpory spoločnosti HP

Softvér a ovládače

V našom autorizovanom servisnom stredisku HP ponúkame záručný aj pozáručný servis pre kompletné portfólio HP Notebookov.

Spôsob vykonania servisu na vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu HP v závislosti od typu zariadenia. Oprava zariadenia sa vykonáva aj podľa typu zakúpenej záruky HP Care Pack, a to buď v servisnom stredisku, prípadne priamo u zákazníka.

Služby HP Care Pack:

Služby Care Pack

 • rozširujú servisné pokrytie nad rámec štandardnej záruky, nepredlžujú však samotnú záruku,
 • službu je možné zakúpiť k novému zariadeniu počas 180 dní od dátumu nákupu produktu,
 • službu je potrebné zaregistrovať do 30 dní po zakúpení, inak bude neplatná,
 • sú vždy viazané na konkrétny produkt.

Prémiové produkty HP si zaslúžia prémiovú starostlivosť

Služba prémiovej podpory je navrhnutá tak, aby bola mimoriadne komfortná a jednoduchá. Neváhajte preto ani minútu a využite náš prémiový servis. Už nemusíte váš notebook nikam nosiť ani posielať, a vyškoleného technika pošleme priamo za vami. Naši špecialisti autorizovaného servisného strediska sú pravidelne školení a ich cieľom je vrátiť zákazníkom ich zariadenie znovu funkčné v čo najkratšom čase. Oprava prebehne na mieste, ktoré si sami vyberiete, a je úplne jedno či ste doma, v práci alebo oddychujete na chate pri jazere.

Prémiové riešenie pre každého exkluzívne iba u nás.

Stačí ak zavoláte na bezplatné telefónne číslo 0800 400 333.

Prémiový servis sa vzťahuje na vybrané notebooky radu HP ENVY, HP Spectre a OMEN zakúpené po 1.10.2019. Kompletný zoznam produktov nájdete tu: Zoznam

Prémiová podpora pre notebooky radu HP ENVY, HP Spectre a OMEN vám oproti štandardnému servisu ponúka:

Prednostné vybavenie servisného zásahu

Oprava notebooku u vás doma alebo v práci

Servisné hodiny od pondelka do piatku v čase 8 – 18 hod.

Možnosť zapožičania náhradného notebooku počas doby opravy

Príprava produktu na servis

Skôr ako nám HP Notebook doručíte, alebo pripravíte k servisu, nezabudnite si zálohovať vaše dáta. Autorizovaný servis HP nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu dát počas servisu zariadenia.

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Ak potrebujete poradiť s opravou, skúste si zistiť informácie o vašom produkte na uvedených linkách, a kontaktujte náš servis, radi vám poradíme.

Overiť záruku

Zistiť sériové číslo

HP Care Pack Central

Rezervovať termín opravy

Reklamáciu, prípadne inú chybu spotrebného materiálu si je nutné uplatniť u svojho predajcu.

Potrebujete náhradné diely pre HP produkt? Pomôžeme vám.

Za účelom ešte väčšej dostupnosti kvalitných dielov pre pozáručný servis zariadení má zákazník možnosť využiť služieb nášho autorizovaného servisu. Ponúkame vybrané náhradné diely pre notebooky, osobné počítače, tlačiarne, náplne a periférie.

Cenník náhradných dielov

Tipy a triky

Ako získať dlhú životnosť batérie

Diagnostické nástroje podpory spoločnosti HP

Softvér a ovládače

V našom autorizovanom servisnom stredisku HP ponúkame záručný aj pozáručný servis pre HP monitory.

Spôsob vykonania servisu na Vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu HP v závislosti od typu zariadenia.

Výrobca z pohľadu servisu rozlišuje dve skupiny produktov: monitory pre domácnosti a domáce kancelárie (monitory pre spotrebiteľa, kde spravidla ide o predaj v maloobchodoch) a monitory pre firmy a podniky (komerčné monitory, kde spravidla ide o predaj cez distribučnú sieť).

Servis zariadení skupiny spotrebiteľských monitorov (Consumer Display) sa vykonáva priamo výrobcom HP. Výrobcu môžete kontaktovať na uvedených linkách.

Zákaznícka podpora HP
kontakt

+421 2 6862 2071

Telefonická podpora pre produkty v záruke je bezplatná. Telefonická podpora pre produkty mimo záruky môže byť spoplatnená.

Servis zariadení skupiny komerčných monitorov sa vykonáva v servisnom stredisku výhradne výmenou chybného zariadenia za novú servisnú jednotku*.

* HP vymení produkt za trvalú náhradnú jednotku. Náhradná jednotka bude nový alebo renovovaný produkt v stave, ktorý zodpovedá novému zariadeniu, a poskytuje funkčnosť minimálne rovnakú ako je tá, ktorú mal nahradzovaný produkt.

Ak potrebujete poradiť s opravou, skúste si zistiť informácie o vašom produkte na uvedených linkách, a kontaktujte náš servis, radi vám poradíme.

Overiť záruku

Zistiť sériové číslo

HP Care Pack Central

Rezervovať termín opravy

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Potrebujete náhradné diely pre HP produkt? Pomôžeme vám.

Za účelom ešte väčšej dostupnosti kvalitných dielov pre pozáručný servis zariadení má zákazník možnosť využiť služieb nášho autorizovaného servisu. Ponúkame vybrané náhradné diely pre notebooky, osobné počítače, tlačiarne, náplne a periférie.

Cenník náhradných dielov

Tipy a triky

Znalostná báza zákazníckej podpory

Diagnostické nástroje podpory spoločnosti HP

Softvér a ovládače

2. Čo potrebujete

  Štandardná doprava kuriérom – zdarma pre všetky záručné opravy

  1. Štandardná doprava

  1. Zdarma do servisného strediska pre všetky záručné opravy
  2. Zdarma odoslanie zo servisného strediska pre všetky záručné opravy
  3. Limit zásielky do 20 kg, vyzdvihnutie nasledujúci pracovný deň (celé Slovensko)
  4. Prijatie a odoslanie mimozáručnej reklamácie / opravy štandardným kuriérom na dobierku v sume 4,00 EUR bez DPH / 4,80 EUR s DPH za jednu dopravu (8,00 EUR bez DPH / 9,60 s DPH za obidve dopravy)
  5. V prípade voľby zákazníka možnosť osobného odovzdania ukončenej reklamácie v mieste vybavenia reklamácie
  6. SWISS spol. s r.o. si vyhradzuje právo voľby vlastného servisného strediska (Bratislava, B. Bystrica, Košice) pre vybavenie reklamácie

  2. Expresná doprava

  1. Cena dopravy 8,40 EUR s DPH do servisného strediska pre záručné a pozáručné opravy
  2. Limit zásielky do 5 kg, vyzdvihnutie do 3 hodín od objednania (platí pri zadaní objednávky do 14:00 hod.)
  3. Služba zatiaľ dostupná iba pre Bratislavu

  Objednaj Dopravu


   Obchodné a prepravné podmienky – služba štandard, express kuriér a nadštandardný servis

   1. V prípade potvrdenia voľby (súhlasu) s prepravnými a obchodnými podmienkami bude objednávateľovi štandardnej dopravy účtovaný poplatok za službu štandardnej dopravy kuriérom pre mimozáručné opravy v zmysle platného cenníka, t.j. 4,00 EUR bez DPH / 4,80 EUR s DPH do servisného strediska, a rovnaká suma, t.j. 4,00 EUR bez DPH / 4,80 EUR s DPH v prípade voľby odoslania zo servisného strediska formou zálohovej faktúry alebo dobierky.
   2. V prípade objednávky Expresnej dopravy bude objednávateľovi účtovaný poplatok za službu Expresnej dopravy kuriérom v zmysle platného cenníka, t.j. 7,00 EUR bez DPH / 8,40 EUR s DPH do servisného strediska, a rovnaká suma, t.j. 7,00 EUR bez DPH / 8,40 EUR s DPH v prípade voľby odoslania zo servisného strediska formou zálohovej faktúry alebo dobierky.
   3. Zariadenie posielané prepravnou službou musí byť riadne zabalené – odporúčame poslať v originálnom obale (nie je to však podmienkou). Za škodu, ktorá vznikne následkom použitia chybného, nevhodného alebo nedostatočného obalu zásielky, nesie zodpovednosť odosielateľ. Vybavenie škody pri preprave sa riadi prepravnými a obchodnými podmienkami príslušnej prepravnej spoločnosti.
   4. Príjemca je povinný zásielku pri jej prevzatí vizuálne skontrolovať, a v prípade ak je balík zjavne poškodený (poškodený, premočený, otvorený) bezodkladne s dopravcom spísať zápis o škode na zásielke, a informovať o tejto skutočnosti odosielateľa zásielky.
   5. Zariadenie, ktoré k nám bude doručené bez vhodného obalového materiálu a hrozí poškodenie pri preprave späť, vám nemôžeme odoslať naspäť cez službu kuriér. Objednávateľ sa zaväzuje vyzdvihnúť ukončenú reklamáciu osobne v mieste vybavenia reklamácie.
   6. Záručná oprava – oprava vykonaná bezplatne v zmysle záručných podmienok výrobcu v súlade s SK legislatívou.
   7. Servisné stredisko môže objednávateľa požiadať o doloženie dokladu o kúpe (faktúra, blok z pokladne) pre uznanie záručnej reklamácie. Bez uvedeného dokladu nemusí byť záručná reklamácia uznaná.
   8. Pred odoslaním zariadenia – počítača, notebooku, mobilného telefónu alebo tabletu, prosíme, zálohujte svoje dáta. Obsah pamäťového média sa môže v priebehu servisu vymazať, nahradiť a/alebo preformátovať. Za stratu dát v zariadení servisné stredisko nenesie zodpovednosť.
   9. Nadštandardný / Express servis – platená služba v sume 20,- EUR bez DPH (24,- EUR s DPH). Obsahom služby je prioritná diagnostika zariadenia do 3 hodín po doručení, expresná objednávka dielu, oprava zariadenia od 3 hodín do 24 hodín v pracovných dňoch za predpokladu dostupnosti náhradného dielu skladom v servisnom stredisku alebo výrobcu a doloženia všetkých potrebných dokladov k zariadeniu a súhlasu k oprave (v prípade plateného servisu).


    Obchodné podmienky služby Výjazd technika

    1. Nadštandartný servis – platená služba v sume 18,- EUR bez DPH ( 21,60 EUR s DPH). Obsahom služby je výjazd technika do 24 hodín v pracovných dňoch od nahlásenia a schválenia požiadavky, expresná objednávka dielu, oprava zariadenia do 48 hodín v pracovných dňoch za predpokladu dostupnosti náhradného dielu skladom v servisnom stredisku alebo výrobcu a doloženia všetkých potrebných dokladov k zariadeniu a súhlasu k oprave (v prípade plateného servisu ).
    2. Služba Výjazd technika je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka služieb, kde sú účtované dopravné náklady a diagnostika vady zariadenia.
    3. Servisné stredisko si vyhradzuje právo vystaviť najskôr zálohovú faktúru pre službu.
    4. Dostupnosť služby je od 24 hodín do 72 hodín v pracovných dňoch od objednania alebo úhrady zálohovej faktúry.
    5. Pre zariadenia v záručnej lehote môže byť služba spoplatnená.
    6. Pre zariadenia v záručnej lehote s podmienkou výrobcu servis na mieste u zákazníka pre danú vadu je služba poskytovaná zdarma.
    7. Servisné stredisko si vyhradzuje právo na zamietnutie služby Výjazd technika

    Služba: Doprava

    Popis služby Cena bez DPH Cena s DPH 20%
    Doprava Paušál BA, BB, KE 20,00 € 24,00 €
    Doprava SK 0,50 € / km 0,60 € / km
    Preprava kuriér 5,00 € 6,00 €
    Preprava Expres kuriér BA 7,00 € 8,40 €
    Balenie produktu a príprava na odoslanie*** 4,00 € 4,80 €

    Služba: Servisné práce

    Popis služby Cena bez DPH Cena s DPH 20%
    Diagnostika vady zariadenia u zákazníka 30,00 € 36,00 €
    Diagnostika Notebooks, Tablet, PCs, Monitors* 20,00 € 24,00 €
    Diagnostika Printers, LaserJet, DeskJet A4* 20,00 € 24,00 €
    Diagnostika Printers, LaserJet, DeskJet A3, A4 MFP, BUSS* 30,00 € 36,00 €
    Diagnostika DesignJet 40,00 € 48,00 €
    Nadštandardný / Express servis 20,00 € 24,00 €
    Oprava, konfigurácia, inštalácia – Workstation 50,00 € 60,00 €
    Oprava, konfigurácia, inštalácia – Notebooks, Tablet PCs, Monitors 40,00 € 48,00 €
    Oprava, konfigurácia, inštalácia – Other Accessories 15,00 € 18,00 €
    Oprava, konfigurácia, inštalácia – Personal DeskJet, Inkjet, A4 format 35,00 € 42,00 €
    Oprava, konfigurácia, inštalácia – Personal, Multifunction LaserJet A4 format 40,00 € 48,00 €
    Oprava, konfigurácia, inštalácia – Bussiness DeskJet, Inkjet, A3 format 40,00 € 48,00 €
    Oprava, konfigurácia, inštalácia – Bussiness LaserJet,, Multifunction, MFP A3,4 format 50,00 € 60,00 €
    Oprava, konfigurácia, inštalácia – HP DesignJet 50,00 € 60,00 €
    Záloha dát Notebooks, Tablets, PCs** 40,00 € 48,00 €

    Uvedené ceny služieb sú za základnú hodinovú sadzbu. Výsledná cena sa môže líšiť v závislosti od náročnosti opravy zariadenia.

    Reinštalácia OS znamená inštaláciu základného programového vybavenia a uvedenie do továrenského nastavenia výrobcu.

    * Administratívne spracovanie zákazky, diagnostika vady a vypracovanie cenovej ponuky.

    ** Záloha dát na vyžiadanie od klienta. Servisné stredisko sa pokúsi urobiť zálohu dát, ktorá nemusí byť vzhľadom k povahe vady úspešná. V takom prípade nebude účtovaná.

    *** Balenie produktu v prípade chýbajúceho alebo nevhodného obalu na prepravu kuriérom späť.

    HP Inc.

    HP – skratka zo slov Hewlett-Packard, je najväčším predajcom osobných počítačov na svete. Rovnako ako mnoho iných významných hráčov IT biznisu sídli v kalifornskom Palo Alto. Hlavnými pôsobiskami firmy sú najmä domácnosti, malé a stredné firmy, verejná správa a vzdelávacie inštitúcie. Špecializuje sa na rozvoj a výrobu výpočtového, pamäťového a sieťového hardwaru, softwaru a ďalších služieb. U nás je známa najmä vďaka svojim notebookom, tlačiarňam, scannerom a serverom. V roku 2015 sa firma rozdelila, a okrem HP Inc. vznikla aj špecializovaná spoločnosť Hewlett Packard Enterprise.

    Hewlett-Packard zariadenia