Priamy kontakt
cleaner@swissit.sk
Postup pri reklamácii
Program výmeny
1. Vyberte zariadenie
Robotický vysávač
Tyčový vysávač

Služba spojená s doručením zariadenia do servisného strediska. Oprava zariadenia je realizovaná v autorizovanom servisnom stredisku SWISS. Zariadenie bude po ukončení opravy uložené k vyzdvihnutiu v autorizovanom servisnom stredisku SWISS. Na žiadosť klienta môže byť zariadenie po ukončení opravy odoslané kuriérskou službou formou dobierky, ak zariadenie spĺňa podmienky bezpečnej prepravy.

2. Čo potrebujete

  Štandardná doprava kuriérom – jednu prepravu zaplatíme za vás

  1. Štandardná doprava

  1. Zdarma do servisného strediska pre záručné a mimozáručné opravy
  2. Limit zásielky do 20 kg, vyzdvihnutie nasledujúci pracovný deň (celé Slovensko)
  3. Odoslanie ukončenej reklamácie štandardným kuriérom na dobierku v sume 4,00 EUR bez DPH / 4,80 EUR s DPH za dopravu
  4. V prípade voľby zákazníka možnosť osobného odovzdania ukončenej reklamácie v mieste vybavenia reklamácie
  5. SWISS spol. s r.o. si vyhradzuje právo voľby vlastného servisného strediska (Bratislava, B. Bystrica, Košice) pre vybavenie reklamácie

  2. Expresná doprava

  1. Cena dopravy 8,40 EUR s DPH do servisného strediska pre záručné a pozáručné opravy
  2. Limit zásielky do 5 kg, vyzdvihnutie do 3 hodín od objednania (platí pri zadaní objednávky do 14:00 hod.)
  3. Služba zatiaľ dostupná iba pre Bratislavu

  Objednaj Dopravu


   Obchodné a prepravné podmienky – služba štandard, express kuriér a nadštandardný servis

   1. V prípade v potvrdenia voľby (súhlasu) „Po oprave zaslať zariadenie kuriérom“, bude objednávateľovi štandardnej dopravy účtovaný poplatok za službu štandardnej dopravy kuriérom v zmysle platného cenníka, t.j. 4,00 EUR bez DPH / 4,80 EUR s DPH formou zálohovej faktúry alebo dobierky.
   2. V prípade objednávky Expresnej dopravy bude objednávateľovi účtovaný poplatok za službu Expresnej dopravy kuriérom v zmysle platného cenníka, t.j. 7,00 EUR bez DPH / 8,40 EUR s DPH do servisného strediska, a rovnaká suma, t.j. 7,00 EUR bez DPH / 8,40 EUR s DPH v prípade voľby odoslania zo servisného strediska formou zálohovej faktúry alebo dobierky.
   3. Zariadenie posielané prepravnou službou musí byť riadne zabalené – odporúčame poslať v originálnom obale (nie je to však podmienkou). Za škodu, ktorá vznikne následkom použitia chybného, nevhodného alebo nedostatočného obalu zásielky, nesie zodpovednosť odosielateľ. Vybavenie škody pri preprave sa riadi prepravnými a obchodnými podmienkami príslušnej prepravnej spoločnosti.
   4. Príjemca je povinný zásielku pri jej prevzatí vizuálne skontrolovať, a v prípade ak je balík zjavne poškodený (poškodený, premočený, otvorený) bezodkladne s dopravcom spísať zápis o škode na zásielke, a informovať o tejto skutočnosti odosielateľa zásielky.
   5. Zariadenie, ktoré k nám bude doručené bez vhodného obalového materiálu a hrozí poškodenie pri preprave späť, vám nemôžeme odoslať naspäť cez službu kuriér. Objednávateľ sa zaväzuje vyzdvihnúť ukončenú reklamáciu osobne v mieste vybavenia reklamácie.
   6. Záručná oprava – oprava vykonaná bezplatne v zmysle záručných podmienok výrobcu v súlade s SK legislatívou.
   7. Nadštandardný / Express servis – platená služba v sume 20,- EUR bez DPH (24,- EUR s DPH). Obsahom služby je prioritná diagnostika zariadenia do 3 hodín po doručení, expresná objednávka dielu, oprava zariadenia od 3 hodín do 24 hodín v pracovných dňoch za predpokladu dostupnosti náhradného dielu skladom v servisnom stredisku alebo výrobcu a doloženia všetkých potrebných dokladov k zariadeniu a súhlasu k oprave (v prípade plateného servisu).

   Služba: Doprava

   Popis služby Cena bez DPH Cena s DPH 20%
   Preprava kuriér 5,00 € 6,00 €
   Preprava Expres kuriér BA 7,00 € 8,40 €
   Balenie produktu a príprava na odoslanie * 4,00 € 4,80 €

   Služba: Servisné práce

   Popis služby Cena bez DPH Cena s DPH 20%
   Diagnostika Vacuum Cleaner * 20,00 € 24,00 €
   Oprava, konfigurácia – Vacuum Cleaner 30,00 € 36,00 €
   Profilaktika – Vacuum Cleaner 20,00 € 24,00 €
   Oprava, konfigurácia – Other Accessories 15,00 € 18,00 €

   Uvedené ceny služieb sú za základnú hodinovú sadzbu. Výsledná cena sa môže líšiť v závislosti od náročnosti opravy zariadenia.

   * Administratívne spracovanie zákazky, diagnostika vady a vypracovanie cenovej ponuky.

   ** Balenie produktu v prípade chýbajúceho alebo nevhodného obalu na prepravu kuriérom späť.

   Vysávače Roborock a Roidmi

   Naše servisné stredisko vykonáva záručný a pozáručný servis výhradne na zariadenia, ktoré pochádzajú z distribúcie spoločnosti WESTech, spol. s r.o.