Priamy kontakt
cleaner@swissit.sk
Postup pri reklamácii
Program výmeny
1. Vyberte zariadenie
Robotický vysávač
Tyčový vysávač

Služba spojená s doručením zariadenia do servisného strediska. Oprava zariadenia je realizovaná v autorizovanom servisnom stredisku SWISS. Zariadenie bude po ukončení opravy uložené k vyzdvihnutiu v autorizovanom servisnom stredisku SWISS. Na žiadosť klienta môže byť zariadenie po ukončení opravy odoslané kuriérskou službou formou dobierky, ak zariadenie spĺňa podmienky bezpečnej prepravy.

2. Čo potrebujete

  Štandardná doprava kuriérom – zdarma pre všetky záručné opravy

  1. Štandardná doprava

  1. Zdarma do servisného strediska pre všetky záručné opravy
  2. Zdarma odoslanie zo servisného strediska pre všetky záručné opravy
  3. Limit zásielky do 20 kg, vyzdvihnutie nasledujúci pracovný deň (celé Slovensko)
  4. Prijatie a odoslanie mimozáručnej reklamácie / opravy štandardným kuriérom na dobierku v sume 4,00 EUR bez DPH / 4,80 EUR s DPH za jednu dopravu (8,00 EUR bez DPH / 9,60 s DPH za obidve dopravy)
  5. V prípade voľby zákazníka možnosť osobného odovzdania ukončenej reklamácie v mieste vybavenia reklamácie
  6. SWISS spol. s r.o. si vyhradzuje právo voľby vlastného servisného strediska (Bratislava, B. Bystrica, Košice) pre vybavenie reklamácie

  2. Expresná doprava

  1. Cena dopravy 8,40 EUR s DPH do servisného strediska pre záručné a pozáručné opravy
  2. Limit zásielky do 5 kg, vyzdvihnutie do 3 hodín od objednania (platí pri zadaní objednávky do 14:00 hod.)
  3. Služba zatiaľ dostupná iba pre Bratislavu

  Objednaj Dopravu


   Obchodné a prepravné podmienky – služba štandard, express kuriér a nadštandardný servis

   1. V prípade potvrdenia voľby (súhlasu) s prepravnými a obchodnými podmienkami bude objednávateľovi štandardnej dopravy účtovaný poplatok za službu štandardnej dopravy kuriérom pre mimozáručné opravy v zmysle platného cenníka, t.j. 4,00 EUR bez DPH / 4,80 EUR s DPH do servisného strediska, a rovnaká suma, t.j. 4,00 EUR bez DPH / 4,80 EUR s DPH v prípade voľby odoslania zo servisného strediska formou zálohovej faktúry alebo dobierky.
   2. V prípade objednávky Expresnej dopravy bude objednávateľovi účtovaný poplatok za službu Expresnej dopravy kuriérom v zmysle platného cenníka, t.j. 7,00 EUR bez DPH / 8,40 EUR s DPH do servisného strediska, a rovnaká suma, t.j. 7,00 EUR bez DPH / 8,40 EUR s DPH v prípade voľby odoslania zo servisného strediska formou zálohovej faktúry alebo dobierky.
   3. Zariadenie posielané prepravnou službou musí byť riadne zabalené – odporúčame poslať v originálnom obale (nie je to však podmienkou). Za škodu, ktorá vznikne následkom použitia chybného, nevhodného alebo nedostatočného obalu zásielky, nesie zodpovednosť odosielateľ. Vybavenie škody pri preprave sa riadi prepravnými a obchodnými podmienkami príslušnej prepravnej spoločnosti.
   4. Príjemca je povinný zásielku pri jej prevzatí vizuálne skontrolovať, a v prípade ak je balík zjavne poškodený (poškodený, premočený, otvorený) bezodkladne s dopravcom spísať zápis o škode na zásielke, a informovať o tejto skutočnosti odosielateľa zásielky.
   5. Zariadenie, ktoré k nám bude doručené bez vhodného obalového materiálu a hrozí poškodenie pri preprave späť, vám nemôžeme odoslať naspäť cez službu kuriér. Objednávateľ sa zaväzuje vyzdvihnúť ukončenú reklamáciu osobne v mieste vybavenia reklamácie.
   6. Záručná oprava – oprava vykonaná bezplatne v zmysle záručných podmienok výrobcu v súlade s SK legislatívou.
   7. Servisné stredisko môže objednávateľa požiadať o doloženie dokladu o kúpe (faktúra, blok z pokladne) pre uznanie záručnej reklamácie. Bez uvedeného dokladu nemusí byť záručná reklamácia uznaná.
   8. Nadštandardný / Express servis – platená služba v sume 20,- EUR bez DPH (24,- EUR s DPH). Obsahom služby je prioritná diagnostika zariadenia do 3 hodín po doručení, expresná objednávka dielu, oprava zariadenia od 3 hodín do 24 hodín v pracovných dňoch za predpokladu dostupnosti náhradného dielu skladom v servisnom stredisku alebo výrobcu a doloženia všetkých potrebných dokladov k zariadeniu a súhlasu k oprave (v prípade plateného servisu).

   Služba: Doprava

   Popis služby Cena bez DPH Cena s DPH 20%
   Preprava kuriér 5,00 € 6,00 €
   Preprava Expres kuriér BA 7,00 € 8,40 €
   Balenie produktu a príprava na odoslanie * 4,00 € 4,80 €

   Služba: Servisné práce

   Popis služby Cena bez DPH Cena s DPH 20%
   Diagnostika Vacuum Cleaner * 20,00 € 24,00 €
   Oprava, konfigurácia – Vacuum Cleaner 30,00 € 36,00 €
   Profilaktika – Vacuum Cleaner 20,00 € 24,00 €
   Oprava, konfigurácia – Other Accessories 15,00 € 18,00 €

   Uvedené ceny služieb sú za základnú hodinovú sadzbu. Výsledná cena sa môže líšiť v závislosti od náročnosti opravy zariadenia.

   * Administratívne spracovanie zákazky, diagnostika vady a vypracovanie cenovej ponuky.

   ** Balenie produktu v prípade chýbajúceho alebo nevhodného obalu na prepravu kuriérom späť.

   Vysávače Roborock a Roidmi

   Naše servisné stredisko vykonáva záručný a pozáručný servis výhradne na zariadenia, ktoré pochádzajú z distribúcie spoločnosti WESTech, spol. s r.o.