Štandardná doprava kuriérom – jednu prepravu zaplatíme za vás

1. Štandardná doprava
 1. Zdarma do servisného strediska pre záručné a mimozáručné opravy
 2. Limit zásielky do 20 kg, vyzdvihnutie nasledujúci pracovný deň (celé Slovensko)
 3. Odoslanie ukončenej reklamácie štandardným kuriérom na dobierku v sume 4,00 EUR bez DPH / 4,80 EUR s DPH za dopravu
 4. V prípade voľby zákazníka možnosť osobného odovzdania ukončenej reklamácie v mieste vybavenia reklamácie
 5. SWISS spol. s r.o. si vyhradzuje právo voľby vlastného servisného strediska (Bratislava, B. Bystrica, Košice) pre vybavenie reklamácie
2. Expresná doprava
 1. Cena dopravy 8,40 EUR s DPH do servisného strediska pre záručné a pozáručné opravy
 2. Limit zásielky do 5 kg, vyzdvihnutie do 3 hodín od objednania (platí pri zadaní objednávky do 14:00 hod.)
 3. Služba zatiaľ dostupná iba pre Bratislavu

Objednaj Dopravu


  Obchodné a prepravné podmienky – služba štandard, express kuriér a nadštandardný servis

  1. V prípade v potvrdenia voľby (súhlasu) „Po oprave zaslať zariadenie kuriérom“, bude objednávateľovi štandardnej dopravy účtovaný poplatok za službu štandardnej dopravy kuriérom v zmysle platného cenníka, t.j. 4,00 EUR bez DPH / 4,80 EUR s DPH formou zálohovej faktúry alebo dobierky.
  2. V prípade objednávky Expresnej dopravy bude objednávateľovi účtovaný poplatok za službu Expresnej dopravy kuriérom v zmysle platného cenníka, t.j. 7,00 EUR bez DPH / 8,40 EUR s DPH do servisného strediska, a rovnaká suma, t.j. 7,00 EUR bez DPH / 8,40 EUR s DPH v prípade voľby odoslania zo servisného strediska formou zálohovej faktúry alebo dobierky.
  3. Zariadenie posielané prepravnou službou musí byť riadne zabalené – odporúčame poslať v originálnom obale (nie je to však podmienkou). Za škodu, ktorá vznikne následkom použitia chybného, nevhodného alebo nedostatočného obalu zásielky, nesie zodpovednosť odosielateľ. Vybavenie škody pri preprave sa riadi prepravnými a obchodnými podmienkami príslušnej prepravnej spoločnosti.
  4. Príjemca je povinný zásielku pri jej prevzatí vizuálne skontrolovať, a v prípade ak je balík zjavne poškodený (poškodený, premočený, otvorený) bezodkladne s dopravcom spísať zápis o škode na zásielke, a informovať o tejto skutočnosti odosielateľa zásielky.
  5. Zariadenie, ktoré k nám bude doručené bez vhodného obalového materiálu a hrozí poškodenie pri preprave späť, vám nemôžeme odoslať naspäť cez službu kuriér. Objednávateľ sa zaväzuje vyzdvihnúť ukončenú reklamáciu osobne v mieste vybavenia reklamácie.
  6. Záručná oprava – oprava vykonaná bezplatne v zmysle záručných podmienok výrobcu v súlade s SK legislatívou.
  7. Servisné stredisko môže objednávateľa požiadať o doloženie dokladu o kúpe (faktúra, blok z pokladne) pre uznanie záručnej reklamácie. Bez uvedeného dokladu nemusí byť záručná reklamácia uznaná.
  8. Nadštandardný / Express servis – platená služba v sume 20,- EUR bez DPH (24,- EUR s DPH). Obsahom služby je prioritná diagnostika zariadenia do 3 hodín po doručení, expresná objednávka dielu, oprava zariadenia od 3 hodín do 24 hodín v pracovných dňoch za predpokladu dostupnosti náhradného dielu skladom v servisnom stredisku alebo výrobcu a doloženia všetkých potrebných dokladov k zariadeniu a súhlasu k oprave (v prípade plateného servisu).