Cloudová služba

„Kolaboračné riešenie pre prácu s digitálnym obsahom v online rokovaní“ poskytuje kompletné technologické a licenčné zabezpečenie prevádzky multimediálneho kolaboračného riešenia pre rokovacie alebo výukové/školiace miestnosti. Služba umožňuje interaktívnu prácu nad digitálnym obsahom v online priestore, poskytuje certifikovanú podporu technológií MS Teams a Skype for Business.

Služba je určená pre používateľa využívajúceho technológie video konferenčných rokovaní, tímovej spolupráce, editácie digitálneho obsahu priamo na zdieľanej ploche, dištančného vzdelávania a práce s digitálnym učivom.

Služba je určená pre používateľov, ktorí potrebujú spolupracovať, zdieľať informácie, komunikovať, využívať vstavané nástroje umelej inteligencie prípadne online pristupovať k digitálnemu obsahu ako sú multimédia, prezentácie, e-learningové katalógy, online stream a podobne.