O nás

Spoločnosť SWISS spol. s r.o. je obchodná a servisná organizácia, ktorá vznikla v roku 2001, a dnes pôsobí na trhoch v Českej republike, Slovinsku a samozrejme na Slovensku. Od roku 2016 sme súčasťou nadnárodnej siete ELKO GROUP s celkovým ročným obratom viac ako 2,2 miliardy USD.  Zákazníkom sme k dispozícii v piatich  certifikovaných a autorizovaných servisných strediskách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Ostrave, Olomouci a Prahe.

Svojim partnerom ponúkame overené skúsenosti v poskytovaní služieb autorizovaného záručného a pozáručného servisu na vybrané značky v profesionálnej kvalite vyžadovanej výrobcami. Poskytujeme všetky typy servisu:

  • On-site: služba vykonania servisu priamo na mieste u zákazníka.
  • Carry-in: služba spojená s doručením zariadenia do servisného strediska, a následná oprava zariadenia je realizovaná priamo v našom autorizovanom servisnom stredisku.
  • PUR: služba „PickUp and Return“ – vyzdvihnutie zariadenia kuriérskou spoločnosťou priamo u zákazníka, a návrat zariadenia po oprave rovnakou cestou k zákazníkovi.

Všetky spôsoby servisovania zabezpečujeme pre individuálnych klientov, menšie firmy, obchodné reťazce, ale aj náročných korporátnych zákazníkov vyžadujúcim zmluvy o poskytovaní servisných služieb (SLA).

Rôznorodá štruktúra zákazníkov si vyžaduje komplexnosť ponúkaných služieb. Vysoký štandard nami poskytovanej starostlivosti podporujeme individuálnym nastavením logistických služieb distribúcie servisných zákaziek, aplikačným prepojením, ako aj na mieru nastavenou zákazníckou podporou formou Call-Desku, Help-Desku a Chat-Boxu.

Pre dlhodobé udržanie vysokej kvality našich služieb máme implementovaný a certifikovaný integrovaný systém riadenia, ktorý zahŕňa systém manažérstva kvality ISO 9001:2015, systém environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 a systém manažérstva informačnej bezpečnosti ISO/IEC 27001:2013.

Patríme k spoločnostiam, ktorých cieľom je cesta k rastu, no bez negatívnych vplyvov na životné prostredie. Aktívne pracujeme na transformácii našich služieb a technológií k budovaniu udržateľnej spoločnosti a dosahovaniu cieľov uhlíkovej neutrality v podnikaní s podporou obehovej ekonomiky.