Naročilo prevoza s kurirjem za garancijske in zunajgarancijske reklamacije

Prevoz s kurirjem - osnovne informacije
 1. Brezplačno za garancijske reklamacije za blagovno znamko in izdelek, ki vključuje storitev prevoza s kurirjem v servisni center in nazaj v skladu z garancijskimi pogoji proizvajalca. (Storitev Pick-Up and Return)
 2. Plačljiv prevoz za blagovno znamko in izdelek za garancijske in zunajgarancijske reklamacije, ki ne vključuje storitve brezplačnega prevoza proizvajalca.
 3. Omejitev pošiljke na 15 kg, prevzem v dveh delovnih dneh s strani prevozne družbe (celotna Slovenija).
 4. Pred pošiljanjem paketa je potrebno reklamirano napravo pravilno zapakirati, da se zagotovi zanesljiv prevoz v skladu s priporočili prevoznika
 5. V primeru napačnega ali neprimernega pakiranja izdelka podjetje SWISS d.o.o. in prevozna družba nista odgovorni za poškodbe naprave med prevozom.
 6. V primeru izbire stranke ponujamo tudi možnost osebne predaje končane reklamacije na mestu obdelave reklamacije.
 7. Podjetje SWISS d.o.o. si pridržuje pravico izbire lastnega servisnega centra (Bratislava, B. Bystrica, Košice) za urejanje reklamacij.

Naročite dostavo


  Poslovni in prevozni pogoji

  1. V primeru potrditve izbire (privolitve) prevoznih in poslovnih pogojev bo naročniku prevoza zaračunana storitev kurirske dostave za reklamacije, ki niso garancijske, v skladu s veljavno tarifo, tj. 6,00 EUR brez DDV / 7,20 EUR z DDV v servisno središče in enaka vsota, tj. 6,00 EUR brez DDV / 7,20 EUR z DDV v primeru izbire pošiljanja iz servisnega središča v obliki računa ali plačila po povzetju.
  2. Zadevna oprema, poslana prevozno storitevjo, mora biti ustrezno zapakirana - priporočamo pošiljanje v originalni embalaži (to pa ni pogoj). Za škodo, ki nastane zaradi uporabe nepravilne, neustrezne ali nezadostne embalaže pošiljke, je odgovoren pošiljatelj. Odškodnina za škodo pri prevozu se določi v skladu s prevoznimi in poslovnimi pogoji ustrezne prevozne družbe.
  3. Prejemnik mora ob prevzemu pošiljke vizualno preveriti in v primeru očitne poškodbe paketa (poškodovan, namočen, odprt) takoj s kurirjem sestaviti zapisnik o škodi na pošiljki in obvestiti pošiljatelja pošiljke o tej dejstvu.
  4. Oprema, ki bo poslana k nam brez ustrezne embalaže in obstaja nevarnost poškodbe med prevozom nazaj, bo ob vrnitvi pravilno zapakirana in vam bodo zaračunani novi stroški embalaže.
  5. Garancijski popravki - popravila, ki se izvajajo brezplačno v skladu z garancijskimi pogoji proizvajalca v skladu s slovensko zakonodajo.
  6. Servisno središče lahko od naročnika zahteva predložitev dokazila o nakupu (računa, blagajniškega računa), da bi priznalo garancijsko reklamacijo. Brez navedenega dokazila garancijska reklamacija ne bo priznana.
  7. V primeru zavrnitve ponudbe za popravilo ali v primeru preteka roka, se bodo zaračunali stroški diagnostike in prevoza, če je bil ta že izveden.
  8. Pred pošiljanjem naprave - računalnika, prenosnika, mobilnega telefona ali tabličnega računalnika - vas prosimo, da si ustvarite varnostno kopijo svojih podatkov. Vsebina spominskega medija se lahko med postopkom popravila izbriše, nadomesti in/ali formatira. Servisni center ni odgovoren za izgubo podatkov v napravi.
  9. Nadstandardni / Express servis - plačljiva storitev v znesku 20,- EUR brez DDV (24,- EUR z DDV). Vključuje prednostno diagnostiko naprave v treh urah po prejemu, ekspresno naročilo rezervnih delov, popravilo naprave od treh do 24 ur v delovnih dneh, pod pogojem, da so rezervni deli na zalogi v servisnem centru ali pri proizvajalcu, in predložitev vseh potrebnih dokumentov naprave ter soglasja k popravilu (v primeru plačljivega servisa).

  1. V primeru potrditve izbire (soglasja) s prevoznimi in poslovnimi pogoji bo naročniku prevoza zaračunana pristojbina za storitev kurirske dostave za garancijske reklamacije na izdelke, za katere ne velja brezplačna dostava proizvajalca, v skladu z veljavnim cenikom, tj. 6,00 EUR brez DDV / 7,20 EUR z DDV do servisnega centra in enak znesek, tj. 6,00 EUR brez DDV / 7,20 EUR z DDV v primeru izbire pošiljanja iz servisnega centra s fakturo ali po povzetju.
  2. V primeru potrditve izbire (soglasja) s prevoznimi in poslovnimi pogoji bo naročniku prevoza zaračunana pristojbina za storitev kurirske dostave za zunajgarancijske reklamacije v skladu z veljavnim cenikom, tj. 6,00 EUR brez DDV / 7,20 EUR z DDV do servisnega centra in enak znesek, tj. 6,00 EUR brez DDV / 7,20 EUR z DDV v primeru izbire pošiljanja iz servisnega centra s fakturo ali po povzetju.
  3. Predmet, poslan prek prevozne storitve, mora biti ustrezno pakiran - priporočamo, da ga pošljete v originalni embalaži (vendar to ni pogoj). Za škodo, ki nastane zaradi uporabe napačne, neprimerna ali nezadostne embalaže pošiljke, je odgovoren pošiljatelj. Reševanje škode med prevozom urejajo prevozni in poslovni pogoji ustrezne prevozne družbe.
  4. Prejemnik je dolžan vizualno preveriti pošiljko ob prevzemu in v primeru, da je paket očitno poškodovan (poškodovan, moker, odprt), takoj zapisati opombo o škodi na pošiljki s kurirjem in obvestiti pošiljatelja pošiljke o tem.
  5. Naprava, ki bo dostavljena brez ustrezne embalaže in obstaja možnost poškodovanja med prevozom nazaj, bo pravilno zapakirana ob vračilu in bodo vam zaračunani stroški nove embalaže.
  6. Garancijski popravki - popravila, ki jih izvajajo brezplačno v skladu z garancijskimi pogoji proizvajalca v skladu s slovensko zakonodajo.
  7. Servisni center lahko od naročnika zahteva predložitev dokazila o nakupu (račun, blok iz blagajne) za priznanje garancijskega zahtevka. Brez predložitve takšnega dokazila garancijski zahtevek morda ne bo priznan.
  8. V primeru zavrnitve cenovne ponudbe za popravilo ali njene zastarelosti bodo zaračunani stroški za diagnostiko in stroški za prevoz, če je bil ta izveden.
  9. Pred pošiljanjem naprave - računalnika, prenosnika, mobilnega telefona ali tabličnega računalnika, prosimo, da varnostno kopirate svoje podatke. Vsebina pomnilniškega medija se lahko med servisom izbriše, nadomesti in/ali preoblikuje. Servisni center ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov na napravi.
  10. Nadstandardni / Express servis - plačljiva storitev v znesku 20,- EUR brez DDV (24,- EUR z DDV). Vsebina storitve je prednostna diagnostika naprave v treh urah po dostavi, hitro naročilo delov, popravilo naprave v času od 3 do 24 ur delovnih dni, pod pogojem, da so nadomestni deli na voljo na zalogi v servisnem centru ali pri proizvajalcu, in da so priložena vsa potrebna dokazila o napravi ter soglasje za popravilo (v primeru plačane storitve).