Spoločnosť Apple určila, že vo veľmi zriedkavých prípadoch sa môžu dvojkolíkové adaptéry sieťovej zástrčky Apple určené na používanie v kontinentálnej Európe, Austrálii, na Novom Zélande, v Kórei, Argentíne a Brazílii zlomiť, v dôsledku čoho môže vzniknúť riziko zásahu elektrickým prúdom v prípade, že sa používateľ dotkne adaptéra. Tieto adaptéry sieťovej zástrčky sa dodávali od roku 2003 do roku 2015 s Macom a určitými zariadeniami so systémom iOS a boli tiež súčasťou súpravy cestovných adaptérov Apple World Travel Adapter Kit.

Bezpečnosť zákazníkov je v spoločnosti Apple na prvom mieste, a preto sme sa rozhodli, že adaptéry sieťovej zástrčky, ktorých sa tento problém týka, bezplatne vymeníme za nový adaptér s upraveným dizajnom. Zákazníkom odporúčame, aby všetky chybné súčasti vymenili prostredníctvom nasledujúceho procesu.

Poznámka: Tento program sa nevzťahuje na iné adaptéry sieťovej zástrčky vrátane adaptérov určených pre Kanadu, Čínu, Hongkong, Japonsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty, ani na USB napájacie adaptéry Apple.

Identifikácia adaptéra sieťovej zástrčky

Porovnajte svoj adaptér s nasledujúcimi obrázkami. Na adaptéri sieťovej zástrčky, ktorého sa týka uvedený problém, sa nachádzajú štyri znaky, päť znakov alebo žiadne znaky vo vnútornej časti zásuvky, prostredníctvom ktorej sa adaptér sieťovej zástrčky pripája k sieťovému adaptéru Apple. Na adaptéroch s upraveným dizajnom sa v tejto zásuvke nachádza 3-miestny regionálny kód (EUR, KOR, AUS, ARG alebo BRA).

Chybný adaptér Upravený adaptér
Detail chybného adaptéra Detail upraveného adaptéra

Typy elektrických kolíkov na chybných adaptéroch

Adaptér pre Európu Adaptér pre Kóreu Adaptér pre Austráliu a Argentínu Adaptér pre Brazíliu
Okrúhle tenké elektrické kolíky,
mierne zohnuté dovnútra
Okrúhle hrubé elektrické kolíky Ploché šikmé elektrické kolíky Okrúhle tenké elektrické kolíky
Kontinentálna Európa Kórea Austrália
Nový Zéland
Argentína
Brazília

Poznámka: Uvedené krajiny a regióny sú príkladom oblastí, ktoré podporuje príslušný adaptér. Adaptéry možno používať aj v ďalších krajinách.

Proces výmeny

Vymeňte svoj adaptér (alebo adaptéry) u miestneho autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple. V rámci procesu výmeny bude potrebné overiť sériové číslo vášho Macu, iPadu, iPhonu alebo iPodu, a preto sériové číslo vyhľadajte vopred. Vyhľadanie sériového čísla zariadenia je jednoduché.

Zákazníci, ktorí si zakúpili súpravu cestovných adaptérov World Travel Adapter Kit, by si mali chybné súčasti nechať vymeniť pomocou vyššie uvedenej možnosti.

Ďalšie informácie

Tento program neovplyvňuje vaše zákonné práva ani práva vyplývajúce zo záruky.

Ak sa domnievate, že ste z dôvodu tohto problému už niekde za výmenu platili, kontaktujte spoločnosť Apple a informujte sa o možnostiach refundácie.

Prečítajte si ďalšie informácie o používaní napájacích adaptérov, káblov a zástrčiek Apple s produktmi Apple.