Spoločnosť Apple zistila, že 5 W európsky USB napájací adaptér Apple sa môže v ojedinelých prípadoch prehrievať a predstavovať bezpečnostné riziko. Tento adaptér sa dodával s modelmi iPhonu 3GS, iPhonu 4 a iPhonu 4s, ktoré sa predávali od októbra 2009 do septembra 2012 v krajinách uvedených nižšie. Adaptér sa predával aj samostatne ako príslušenstvo.

Bezpečnosť zákazníkov je v spoločnosti Apple na prvom mieste, a preto sme sa rozhodli, že každý adaptér, ktorého sa tento problém týka, bezplatne vymeníme za nový adaptér s upraveným dizajnom. Zákazníkom odporúčame, aby všetky chybné adaptéry čo najskôr vymenili za nové prostredníctvom procesu výmeny, ktorý je popísaný nižšie.

Poznámka: Tento program sa nevzťahuje na iné 5 W USB napájacie adaptéry Apple.

Identifikácia adaptéra

Skontrolujte štítok, ktorý sa na adaptéri nachádza medzi kolíkmi, a porovnajte ho s nasledujúcimi obrázkami, na ktorých je príslušná časť zvýraznená červenou farbou. Chybný adaptér možno identifikovať podľa čísla modelu a farby písmen CE.

Model chybného adaptéra je A1300 a sú na ňom vytlačené jednofarebné sivé písmená CE. Ak máte takýto adaptér, prestaňte ho používať a vymeňte ho za nový. Kým nedostanete náhradný adaptér, môžete svoj iPhone nabíjať tak, že ho pomocou USB kábla pripojíte k počítaču.

Model upraveného adaptéra je A1400 a písmená CE sú na ňom vytlačené so sivým obrysom. Takýto adaptér nie je potrebné vymieňať.

Chybný adaptér Upravený adaptér
Chybný Náhradný

Proces výmeny

Prineste chybné adaptéry autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple, ktorý je zapojený do programu. V rámci procesu výmeny bude potrebné overiť sériové číslo vášho iPhonu, a preto si iPhone prineste so sebou.

Chybný napájací adaptér bude zlikvidovaný ekologickým spôsobom.

Vyhľadajte poskytovateľa, ktorý je zapojený do programu:

  • Autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple – nájdite ho tu.

Ďalšie informácie

Ak sa domnievate, že ste z dôvodu tohto problému už niekde za výmenu platili, kontaktujte spoločnosť Apple a informujte sa o možnostiach refundácie.