Spoločnosť Apple zistila, že obrazovka na veľmi malom percente hodiniek Apple Watch Series 6 so 40 mm puzdrom môže natrvalo prestať fungovať. Zariadenia, ktorých sa týka tento problém, boli vyrobené v období od apríla 2021 do septembra 2021.

Ak vaše hodinky Apple Watch Series 6 vykazujú tento problém, pomocou nasledujúceho nástroja na kontrolu sériového čísla zistite, či sa tento program vzťahuje na vaše zariadenie. Ak áno, autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple vám zdarma poskytne servis.

Vyhľadanie sériového čísla je jednoduché. Pozrite si postup.

Sériové číslo si môžete skontrolovať tu: https://support.apple.com/sk-sk/apple-watch-series6-service-program-for-blank-screen-issue

Poznámka: Tento program sa nevzťahuje na žiadne iné modely hodiniek Apple Watch.

Proces servisu

Vyhľadajte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple a požiadajte ho o servis hodiniek Apple Watch Series 6. Pred vykonaním servisného zásahu sa hodinky Apple Watch preskúmajú, aby sa overilo, či sa na ne vzťahuje tento program.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Prečítajte si, ako pripraviť hodinky Apple Watch na servis.

Poznámka: Ak vaše hodinky Apple Watch vykazujú akékoľvek poškodenie, ktoré znemožňuje vykonanie servisu, najskôr bude potrebné vyriešiť daný problém. V niektorých prípadoch môže byť takáto oprava spoplatnená.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Apple môže opravu obmedziť na pôvodnú krajinu alebo oblasť nákupu. V prípade zariadení Apple Watch Series 6 zakúpených v členských krajinách EHP možno využiť servis v ostatných členských krajinách EHP.

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nepredlžuje štandardné záručné krytie hodiniek Apple Watch.

Program sa vzťahuje na príslušné zariadenia Apple Watch Series 6 dva roky od prvého maloobchodného predaja zariadenia.