Spoločnosť Apple zistila, že veľmi malé percento iPhonov 12 a iPhonov 12 Pro môže vykazovať problémy so zvukom v dôsledku zlyhania komponentu v module slúchadla. Zariadenia, ktorých sa týka tento problém, boli vyrobené od októbra 2020 do apríla 2021.

Ak v slúchadle vášho iPhonu 12 alebo iPhonu 12 Pro nie je počas hovorov počuť žiadny zvuk, je možné, že máte nárok na servis.

Spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple opraví zariadenia, na ktoré sa vzťahuje tento program, bezplatne.

Tento program sa nevzťahuje na modely iPhone 12 mini ani iPhone 12 Pro Max.

Proces servisu

Vyhľadajte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple a požiadajte ho o servis iPhonu 12 alebo iPhonu 12 Pro. iPhone sa pred vykonaním akéhokoľvek servisného zásahu preskúma, aby sa overilo, či sa naň vzťahuje tento program.

Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšiu pomoc, kontaktujte podporu spoločnosti Apple.

Pred servisom si zálohujte iPhone do iCloudu alebo do počítača. Prečítajte si viac o príprave iPhonu na servis.

Ak váš iPhone 12 alebo iPhone 12 Pro vykazuje akékoľvek poškodenie, ktoré znemožňuje dokončenie opravy (má napríklad prasknutý displej), najskôr je potrebné vyriešiť daný problém. V niektorých prípadoch môže byť takáto ďalšia oprava spoplatnená.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Apple môže opravu obmedziť na pôvodnú krajinu alebo oblasť nákupu. V prípade iPhonov 12 a iPhonov 12 Pro zakúpených v členských krajinách EHP možno využiť servis v ostatných členských krajinách EHP.

Tento celosvetový program spoločnosti Apple nepredlžuje štandardné záručné krytie iPhonu 12 ani iPhonu 12 Pro.

Program sa vzťahuje na príslušné zariadenia iPhone 12 alebo iPhone 12 Pro dva roky od prvého maloobchodného predaja zariadenia.