Aktivity spoločnosti v oblasti životného prostredia

Ani nám nie je ľahostajný osud našej planéty, a preto sa snažíme svojou troškou prispieť k jej ochrane. V oblasti životného prostredia už dlhšiu dobu realizujeme menšie, či väčšie projekty, a rovnako sa snažíme pôsobiť aj na našich obchodných partnerov.

Zelený certifikát SEWA

Už niekoľko rokov po sebe sme opakovane získali zelený certifikát od spoločnosti SEWA, a.s., ktorá je autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre elektroodpad, batérie a obaly a neobalové výrobky.

Zelená elektrina od ZSE

Využívame výhradne zelenú elektrinu, ktorá je na 100% vyrobená z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda, biomasa, geotermálna voda a ďalšie. Tieto zdroje energie sa prirodzene obnovujú, to znamená, že sú nevyčerpateľné a ekologické.

Podpora „paperless“ technológií

Neustále sa snažíme znižovať podiel papierovej dokumentácie zavádzaním elektronických nástrojov komunikácie či už dovnútra firmy, alebo do komunikácie s našimi zákazníkmi a obchodnými partnermi.

Certifikácia manažérskych systémov

V priebehu roka 2021 sa nám podarilo ukončiť proces implementácie systému environmentálneho riadenia spoločnosti. V októbri 2021 sme úspešne absolvovali externý certifikačný audit, a získali certifikát v zmysle medzinárodnej normy ISO 14001:2015.