Apple, postup pri reklamácii

Poskytujeme autorizovaný záručný a pozáručný servis na všetky typy produktov Apple, Beats a originálneho Apple príslušenstva zakúpené na Slovensku alebo v iných krajinách sveta.

Reklamáciu Vášho produktu Apple alebo Beats si môžete uplatniť:

 1. Osobne – na prevádzke SWISS spol. s r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
 2. Zaslaním na opravu – na prevádzku SWISS spol. s r.o., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
 3. Vyžiadaním dopravy – cez kontaktný formulár https://www.swissit.sk/doprava/

Vyžiadaná doprava je spoplatnená služba v sume 5,- EUR bez DPH za jednu dopravu kuriérom.

Záruka na zariadenie odo dňa kúpy nového produktu zakúpeného na území Slovenska:

 1. 24 mesiacov – Fyzická osoba/občan v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa
 2. 12 mesiacov – Právnická osoba s prideleným IČO
 3. Pre zariadenia zakúpené u telekomunikačného operátora je možné uplatniť si záručnú reklamáciu v autorizovanom servise iba v prvých 12 mesiacoch odo dňa kúpy zariadenia.

Záruka na zariadenie odo dňa kúpy nového produktu zakúpeného mimo územia Slovenska:

 1. 12 mesiacov – Osoba/občan alebo právnická osoba s prideleným IČO

Skôr než nám prinesiete svoje zariadenie postupujte prosím podľa nasledujúcich krokov:

Ak sa zariadenie nedá zapnúť alebo nereaguje, vykonajte čo najviac krokov:

 1. Zálohujte zariadenie so systémom iOS. (ak je to možné).
 2. Pripravte si heslo účtu Apple ID. V prípade niektorých opráv je heslo účtu Apple ID potrebné na vymazanie zariadenia a vypnutie služby Nájsť môj iPhone.
 3. Pri produktoch Mac resetujete firmware password.
 4. Prineste si potvrdenie o nákupe (originál alebo kópiu)  v prípade uplatnenia záručnej reklamácie.
 5. Prineste svoje zariadenie a všetko príslušenstvo, s ktorým potrebujete pomoc.

Skôr než pošlete svoje zariadenie

Skôr než nám svoje zariadenie pošlete na opravu alebo výmenu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Ak sa zariadenie nedá zapnúť alebo nereaguje, vykonajte čo najviac krokov:

 1. Ak potrebujete poslať do opravy iPhone spárovaný s hodinkami Apple Watch, zrušte spárovanie zariadení. Po zrušení spárovania vytvorí váš iPhone novú zálohu hodiniek Apple Watch. Túto zálohu môžete použiť na obnovu hodiniek Apple Watch po tom, čo vám bude váš iPhone vrátený zo servisu.
 2. Zálohujte zariadenie so systémom iOS.
 3. Prejdite do menu Nastavenia > Správy a vypnite položku iMessage.
 4. Priložte k zariadeniu potvrdenie o nákupe (originál alebo kópiu) v prípade uplatnenia záručnej reklamácie.
 5. Vymažte zariadenie. Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Resetovať > Vymazať celý obsah a nastavenia. Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoje heslo a heslo účtu Apple ID. Ak zariadenie nemôžete vymazať, pretože sa nedá zapnúť alebo nereaguje, môžete ho vymazať prostredníctvom stránky iCloud.com. Prečítajte si, ako postupovať.
 6. Uistite sa, že je vypnutá funkcia Zámok aktivácie.
 7. Zo zariadenia odstráňte SIM kartu, puzdro alebo ochrannú fóliu obrazovky. Kábel a nabíjačku si ponechajte.
 8. Pri produktoch Mac resetujte firmware password.
 9. Uveďte podrobný popis závady, Vaše kontaktné údaje (meno, adresu, telefón, mail).
 10. Dbajte prosím na správne zabalenie zariadenia ideálne s využitím pôvodného obalu.

Ako dlho to bude trvať?

Doba opravy je v priemere do 72 hodín.  Na niektoré typy opráv poskytujeme lehotu opravy v ten istý deň od doručenia zariadenia na servis.

Stav opravy je možné sledovať on-line na https://www.swissit.sk/online-stav-zakazky/

Koľko to bude stáť?

 1. Ak sa na daný problém vzťahuje záruka oprava je bezplatná.
 2. Ak sa naň záruka nevzťahuje, cena bude závisieť od typu opravy. Od nás vždy najskôr dostanete cenovú ponuku.
 3. V prípade pozáručnej opravy pri neakceptovanej cene je účtovaná analýza závady v sume 15,- EUR bez DPH, 18,- EUR s DPH.
 4. Cenník prác a vybraných opráv nájdete na https://www.swissit.sk/cennik/

Garancia kvality na vykonané záručné a pozáručné opravy

Náš technický tím je vyškolený priamo výrobcom s príslušnými certifikátmi na opravu pre jednotlivé produkty. Pracujeme výhradne s vybavením od výrobcu s príslušnými diagnostickými nástrojmi pre vstupnú a výstupnú kontrolu. Objednávame výhradne originálne náhradné diely distribuované priamo výrobcom  ku ktorým má prístup výlučne autorizované servisné stredisko s certifikátom Authorised Service Provider.

Pre všetky opravy je poskytnutá záruka na práce a použité súčiastky v zmysle platnej SK legislatívy, t.j. zákona na ochranu spotrebiteľa a obchodného zákonníka. Výrobca Apple zároveň poskytuje Apple limited warranty v trvaní 3 mesiacov.