O výhodách a nevýhodách autorizovaných a neautorizovaných servisov sa vo všetkých druhoch médií popísalo už neuveriteľné množstvo článkov. Nie vždy sú uvádzané informácie presné a pravdivé, a preto sme sa ako dlhoročný a stabilný partner na trhu autorizovaných servisných stredísk rozhodli, že sa pokúsime do problematiky vniesť trochu svetla.

Pri drvivej väčšine svetových renomovaných značiek platí, že záruka na zariadenie automaticky padá neautorizovaným servisným zásahom. Odpoveď na otázku, prečo je tomu tak, je v skutočnosti veľmi jednoduchá. Neautorizovaný servis v prvom rade nemá prístup k originálnym náhradným dielom. S tým súvisí i skutočnosť, že neautorizované servisy nemajú okrem originálnych súčiastok ani prístup k nástrojom na diagnostiku, resp. opravu zariadenia. Z uvedeného logicky vyplýva, že opravy v neautorizovaných servisoch nie je možné vykonávať v zmysle výrobcom očakávaných postupov, a v konečnom dôsledku po takýchto opravách ani nie je možné garantovať plnú funkčnosť zariadení.

Naopak platí, že autorizovaný servis = originálne náhradné diely + postupy a prísne štandardy predpísané výrobcom, ktoré sú výrobcom zároveň aj pravidelne kontrolované a auditované.

Veľmi dôležitou otázkou je samozrejme aj cena samotnej opravy, ktorá má vplyv na rozhodovanie zákazníkov. Ak už zabudneme na všetky vyššie uvedené skutočnosti, aj v tomto prípade platí, že predpoklad, že autorizovaný = automaticky drahší, je v skutočnosti veľkým mýtom. Výrobca ponúka pre svoje zariadenia množstvo bezplatných výmenných programov, resp. zvýhodnených akcií na vybrané opravy zariadení, takže oprava v autorizovanom servise je vo veľkom množstve prípadov lacnejšia ako v prípade tých neautorizovaných.

Na záver ešte jedno odporúčanie pre všetkých, ktorí vyberajú servis pre svoje zariadenie: informujte sa, informujte sa informujte sa … Vďaka vašej neinformovanosti môžete prísť o záruku na vaše zariadenie, môžete si poškodiť vaše zariadenie, a v konečnom dôsledku za všetky tieto nepríjemnosti zaplatíte i viac peňazí.