Čo ponúka služba SwissSave

Služba SwissSave ponúka k štandardnej záručnej lehote zariadenia predĺženie bezplatného servisu o definované obdobie.

  • Rozširuje servisné pokrytie nad rámec štandardnej záruky, nepredlžuje samotnú záruku.
  • Predĺženie bezplatného servisu je možné na dobu 1 roka po skončení štandardnej záruky zariadenia.
  • Služba je určená pre fyzické osoby.
  • Služba SwissSave je vždy viazaná na konkrétny produkt a sériové číslo zariadenia. Služba je prenosná aj na nového vlastníka zariadenia.
  • Služba nemá žiadny finančný limit opráv.
  • Služba ponúka bezplatné reklamácie realizované na základe štandardných záručných podmienok výrobcu.
  • SwissSave zaručuje bezplatný autorizovaný servis zariadenia s použitím výhradne originálnych dielov a súčastí výrobcu zariadenia.
  • Službu SwissSave je možné zakúpiť pri kúpe zariadenia, alebo v lehote do 6 mesiacov od zakúpenia zariadenia. Platnosť služby je vždy viazaná k dátumu nákupu zariadenia. Pri používanom zariadení je nevyhnutné vykonať kontrolu technického stavu zariadenia v našom servisnom stredisku, kde sa vykoná kontrola technického stavu, a bezplatný diagnostický test výrobcu.
  • Služba SwissSave je určená pre produkty pochádzajúce z lokálnej distribúcie zariadení.

Spoločnosť SWISS spol. s r.o. si vyhradzuje právo na ukončenie zmluvného vzťahu počas doby plynutia zmluvy bez udania dôvodu.

Čo robiť v prípade poruchy zariadenia?

V prípade nefunkčného zariadenia kontaktujte naše servisné strediská, a postupujte ako pri reklamácii chybného zariadenia v záruke. K bezplatnej oprave zariadenia na požiadanie predložte doklad o zaplatení služby SwissSave. Služba nezahŕňa neúmyselné poškodenie zariadenia, v prípade ktorého je za opravu potrebné zaplatiť. Opravy sú vo väčšine prípadov vykonávané v ten istý deň, ako je vaše zariadenie prijaté do nášho servisného strediska.

Ponuka a cenník služby SwissSave B2B pre firemných zákazníkov je dostupná na vyžiadanie na adrese: care@swissit.sk

Zmluvné podmienky služby SwissSave

Cenník služby SwissSave pre produkty Apple

Produkt PN 1 rok bezplatný servis SwissSave s DPH
iPhone SE 3 gen CSS1-IPSE-3GEN-001 57,60 €
iPhone XR CSS1-IPXR-001 57,60 €
iPhone 11 CSS1-IP11-001 76,80 €
iPhone 11 Pro CSS1-IP11PRO-001 123,60 €
iPhone 11 Pro Max CSS1-IP11PROM-001 132,00 €
iPhone 12 mini CSS1-IP12MIN-001 74,40 €
iPhone 12 CSS1-IP12-001 76,80 €
iPhone 12 Pro CSS1-IP12PRO-001 123,60 €
iPhone 12 Pro Max CSS1-IP12PROM-001 132,00 €
iPhone 13 mini CSS1-IP13MIN-001 74,40 €
iPhone 13 CSS1-IP13-001 76,80 €
iPhone 13 Pro CSS1-IP13PRO-001 123,60 €
iPhone 13 Pro Max CSS1-IP13PROM-001 132,00 €
iPhone 14 CSS1-IP14-001 90,42 €
iPhone 14 Plus CSS1-IP14PLU-001 121,93 €
iPhone 14 Pro CSS1-IP14PRO-001 135,63 €
iPhone 14 Pro Max CSS1-IP14PROM-001 145,22 €
iPad CSS1-IPAD-001 82,80 €
iPad Air CSS1-IPADAIR-001 86,80 €
iPad Pro CSS1-IPADPRO-001 94,80 €
iPad mini CSS1-IPADMIN-001 86,80 €
Watch CSS1-WATCH-001 57,60 €
MacBook Air CSS1-MAIR-001 88,80 €
MacBook Air M2 CSS1-MAIRM2-001 132,00 €
MacBook Pro CSS1-MBPRO-001 121,20 €
MacBook Pro 14“ CSS1-MBPRO14-001 132,00 €
MacBook Pro 16“ CSS1-MBPRO16-001 158,92 €
Mac mini CSS1-MMIN-001 73,20 €
iMac 24“ CSS1-IMAC24-001 140,40 €
iMac 27“ CSS1-IMAC24-001 152,40 €
iMac Pro CSS1-IMACPRO-001 250,80 €
Mac Pro CSS1-MPRO-001 324,50 €