Spoločnosť Apple zistila, že veľmi malé množstvo iPhonov 6s sa môže neočakávane vypínať. Nejde o bezpečnostné riziko a tento problém sa týka len zariadení z obmedzeného rozsahu sériových čísel, ktoré boli vyrobené od septembra do októbra 2015.

Ak ste sa s týmto problémom stretli, pomocou nástroja na kontrolu sériového čísla nižšie skontrolujte, či máte nárok na bezplatnú výmenu batérie vo vašom iPhone 6s.

Proces výmeny

Vyhľadajte autorizovaného poskytovateľa servisných služieb pre produkty Apple, ktorý je zapojený do tohto programu, a požiadajte ho o výmenu batérie. iPhone sa pred vykonaním akéhokoľvek servisného zásahu preskúma, aby sa overilo, či sa naň vzťahuje tento program a či je funkčný.