Spoločnosť Apple zistila, že na niektorých iPhonoch 6 Plus môže dochádzať k blikaniu displeja alebo problémom s technológiou Multi-Touch, ak zariadenie viackrát dopadlo na tvrdý povrch a následne naň bol vyvinutý ďalší tlak.

Ak sa na vašom iPhone 6 Plus prejavujú tieto príznaky, no inak funguje a nemá prasknutú ani poškodenú obrazovku, spoločnosť Apple alebo autorizovaný poskytovateľ servisných služieb pre produkty Apple vám ho opraví za výrobcom odporúčanú cenu servisu vo výške 169 €. Cena ponúknutá autorizovaným poskytovateľom servisných služieb pre produkty Apple sa môže líšiť.

Spoločnosť Apple bude kontaktovať zákazníkov, ktorí zaplatili za opravu súvisiacu s týmto problémom a vykonanú spoločnosťou Apple alebo autorizovaným poskytovateľom servisných služieb pre produkty Apple, aby s nimi dohodla preplatenie nákladov. Ak vás nikto nekontaktoval, no zaplatili ste za opravu, ktorá bola podľa vás potrebná v súvislosti s týmto problémom, obráťte sa na spoločnosť Apple.

Preplatená čiastka sa bude rovnať rozdielu medzi cenou, ktorú ste zaplatili za pôvodný servis iPhonu 6 Plus, a výrobcom odporúčanou cenou servisu.

Proces servisu

Prineste iPhone 6 Plus autorizovanému poskytovateľovi servisných služieb pre produkty Apple, ktorý je zapojený do programu. iPhone sa pred vykonaním akéhokoľvek servisného zásahu preskúma, aby sa overilo, či sa naň vzťahuje tento program a či je funkčný. Tento program sa vzťahuje len na iPhone 6 Plus.

Poznámka: Do tohto programu nie sú zapojení mobilní operátori.

V rámci prípravy iPhonu 6 Plus na servis zálohujte svoje dáta do iTunes alebo iCloudu.

Ďalšie informácie

Spoločnosť Apple môže opravu obmedziť na pôvodnú krajinu nákupu. V prípade zariadení iPhone 6 Plus zakúpených v členských krajinách EHP možno využiť servis v ostatných členských krajinách EHP.

Tento celosvetový program platí pre príslušné zariadenia iPhone 6 Plus päť rokov od prvého maloobchodného predaja zariadenia.