Rezervácia termínu diagnostiky a opravy zariadenia

  Služba je dostupná pre pre všetkých klientov ktorí k nám prinesú svoje zariadenie osobne a požadujú

  1. Prioritné zaevidovanie servisnej zákazky
  2. Okamžitú diagnostiku problému zariadenia
  3. Konzultáciu servisného technika
  4. Okamžité vypracovanie cenovej ponuky v prípade pozáručnej závady
  5. Expresnú objednávku náhradného dielu
  6. Expresnú opravu zariadenia  1. Služba je spoplatnená pre všetky typy opráv záručných aj pozáručných v sume 20,- EUR bez DPH ( 24,- EUR s DPH ). Úhrada v hotovosti alebo kartou pri príjme zariadenia. ( Platba kartou je možná iba v pobočke Bratislava )
  2. Prioritné zaevidovanie zákazky – prednostné zaevidovanie do systému bez čakania
  3. Okamžitá diagnostika problému zariadenia – okamžitá diagnostika problému zariadenia po zaevidovaní do systému certifikovaným technikom
  4. Konzultácia servisného technika – po diagnostike zariadenia, osobná konzultácia s technikom, kde bude odkomunikovaná príčina vady zariadenia a postup na odstránenie vady zariadenia.
  5. V prípade pozáručnej alebo inej platenej opravy okamžité vypracovanie cenovej ponuky na opravu.
  6. Expresná objednávka náhradného dielu – okamžité objednanie náhradného dielu u výrobcu pokiaľ daný diel nie je skladom v servisnom stredisku.
  7. Expresná oprava zariadenia – oprava v ten istý deň za predpokladu doručenia zariadenia do servisného strediska v čase do 16:00 a dostupnosti požadovaného dielu na sklade v servisnom stredisku. V opačnom prípade oprava zariadenia do 48 hodín v pracovných dňoch za predpokladu dostupnosti náhradného dielu u výrobcu dielu u výrobcu a doloženia všetkých potrebných dokladov k zariadeniu alebo súhlasu k oprave (v prípade plateného servisu ).
  8. Pre produkty Apple je služba dostupná výhradne na pobočke Bratislava
  9. Servisné stredisko môže objednávateľa požiadať o doloženie dokladu o kúpe ( faktúra, blok z pokladne ) pre uznanie záručnej reklamácie.