Overiť záruku
Postup pri reklamácii
Program výmeny
1. Vyberte zariadenie
Mobil
Tablet/PC
Notebook
PC
Monitor
All in One
Server

Služba spojená s doručením zariadenia do servisného strediska. Oprava zariadenia je realizovaná v autorizovanom servisnom stredisku SWISS. Zariadenie bude po ukončení opravy uložené k vyzdvihnutiu v autorizovanom servisnom stredisku SWISS. Na žiadosť klienta môže byť zariadenie po ukončení opravy odoslané kuriérskou službou formou dobierky, ak zariadenie spĺňa podmienky bezpečnej prepravy.

Služba servisu u zákazníka v prípade, že je možné pre dané zariadenie použiť daný typ služby podľa zakúpenej služby pre dané zariadenie. K realizácii bezplatného záručného servisu na mieste u zákazníka bude vyslaný technik autorizovaného servisu spoločnosti SWISS. V prípade pozáručného servisu alebo servisu mimo záručných podmienok výrobcu je služba spoplatnená podľa aktuálneho cenníka služieb.

V našom autorizovanom servisnom stredisku ponúkame záručný aj pozáručný servis pre stolné počítače, mini počítače, All-in-One PC, i pracovné stanice ASUS.

Spôsob vykonania servisu na vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu ASUS podľa typu zariadenia. Spoločnosť ASUS ponúka aj niekoľko možností rozšírenia služieb pre váš výrobok značky ASUS, od predĺženia štandardnej záruky až po opravu u zákazníka. ASUS Premium Care poskytuje rozšírenú záruku, ktorá nadväzuje na štandardnú záruku tak, aby ste si mohli dlhšie užívať výrobky ASUS s garantovanou podporou.

Požiadavky:

 • Výrobok musí byť zaregistrovaný, a služba rozšírenej záruky musí byť aktivovaná online.
 • Služba rozšírenej záruky sa nevzťahuje na softvér, batériu, periférne zariadenia, bezplatné príslušenstvo ako napr. myš alebo puzdro, ani na poškodenia spôsobené používateľom.
 • Služby medzinárodnej záruky sú obmedzené podľa možností dostupných v krajine, kde chce zákazník službu využiť. Možnosti služieb, dostupnosť dielov a reakčný čas sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.
 • Služba servis u zákazníka sa nevzťahuje na softvér, batériu, periférne zariadenia, bezplatné príslušenstvo ako napr. myš alebo puzdro, ani na poškodenia spôsobené používateľom.
 • Miestne záručné služby sú dostupné len v krajine, kde bol výrobok ASUS zakúpený. Úroveň služieb vychádza z podmienok poskytovania služieb uvedených v štandardnej záruke.

Príprava produktu na servis

Skôr ako nám ASUS zariadenie doručíte, alebo pripravíte k servisu, nezabudnite si zálohovať vaše dáta. Autorizovaný servis nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu dát počas servisu zariadenia.

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Ak potrebujete objednať servis alebo poradiť s opravou, zistite si informácie o produkte na uvedených linkách, a kontaktujte náš servis.

Overiť záruku

Zistiť sériové číslo

Zistiť označenie modelu

Kontaktovať servisné stredisko

Reklamáciu, prípadne inú chybu spotrebného materiálu si je nutné uplatniť u svojho predajcu.

Tipy a triky

Rýchla podpora

Ovládače a príručky
Centrum sťahovania

Asus Video podpora

V našom autorizovanom servisnom stredisku ponúkame záručný aj pozáručný servis ASUS mobilných telefónov.

Spôsob vykonania servisu na vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu ASUS podľa typu zariadenia.

Príprava produktu na servis

Skôr ako nám ASUS Telefón doručíte, alebo pripravíte k servisu, nezabudnite si zálohovať vaše dáta. Autorizovaný servis nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu dát počas servisu zariadenia. Je pravdepodobné, že vám zariadenie po servise vrátime v továrenskom nastavení.

Pri niektorých opravách môže byť odstránené ochranné sklo alebo ochranná fólia obrazovky zariadenia. Klientovi nevzniká nárok na nové ochranné sklo alebo fóliu.

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Ak potrebujete objednať servis alebo poradiť s opravou, zistite si informácie o produkte na uvedených linkách, a kontaktujte náš servis.

Overiť záruku

Zistiť sériové číslo

Zistiť označenie modelu

Kontaktovať servisné stredisko

Tipy a triky

V našom autorizovanom servisnom stredisku ponúkame záručný aj pozáručný servis pre Monitory ASUS.

Spôsob vykonania servisu na vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu ASUS podľa typu zariadenia.

Príprava produktu na servis

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Ak potrebujete objednať servis alebo poradiť s opravou, zistite si informácie o produkte na uvedených linkách, a kontaktujte náš servis.

Overiť záruku

Zistiť sériové číslo

Zistiť označenie modelu

Kontaktovať servisné stredisko

Tipy a triky

Rýchla podpora

Ovládače a príručky
Centrum sťahovania

Asus Video podpora

V našom autorizovanom servisnom stredisku ponúkame záručný aj pozáručný servis pre kompletné portfólio ASUS Notebookov.

Spôsob vykonania servisu na vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu ASUS podľa typu zariadenia. Spoločnosť ASUS ponúka aj niekoľko možností rozšírenia služieb pre váš výrobok značky ASUS, od predĺženia štandardnej záruky, až po opravu u zákazníka. ASUS Premium Care poskytuje rozšírenú záruku, ktorá nadväzuje na štandardnú záruku tak, aby ste si mohli dlhšie užívať výrobky ASUS s garantovanou podporou.

Požiadavky:

 • Výrobok musí byť zaregistrovaný, a služba rozšírenej záruky musí byť aktivovaná online.
 • Služba rozšírenej záruky sa nevzťahuje na softvér, batériu, periférne zariadenia, bezplatné príslušenstvo ako napr. myš alebo puzdro, ani na poškodenia spôsobené používateľom.
 • Služby medzinárodnej záruky sú obmedzené podľa možností dostupných v krajine, kde chce zákazník službu využiť. Možnosti služieb, dostupnosť dielov a reakčný čas sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.
 • Služba servis u zákazníka sa nevzťahuje na softvér, batériu, periférne zariadenia, bezplatné príslušenstvo ako napr. myš alebo puzdro, ani na poškodenia spôsobené používateľom.
 • Miestne záručné služby sú dostupné len v krajine, kde bol výrobok ASUS zakúpený. Úroveň služieb vychádza z podmienok poskytovania služieb uvedených v štandardnej záruke.

Príprava produktu na servis

Skôr ako nám ASUS Notebook doručíte, alebo pripravíte k servisu, nezabudnite si zálohovať vaše dáta. Autorizovaný servis nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu dát počas servisu zariadenia.

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Ak potrebujete objednať servis alebo poradiť s opravou, zistite si informácie o produkte na uvedených linkách, a kontaktujte náš servis.

Overiť záruku

Zistiť sériové číslo

Zistiť označenie modelu

Kontaktovať servisné stredisko

Reklamáciu, prípadne inú chybu spotrebného materiálu si je nutné uplatniť u svojho predajcu.

Tipy a triky

Centrum informácií o batériách

Rýchla podpora

Ovládače a príručky
Centrum sťahovania

V našom autorizovanom servisnom stredisku ponúkame záručný aj pozáručný servis pre stolné počítače, mini počítače, All-in-One PC, i pracovné stanice ASUS.

Spôsob vykonania servisu na vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu ASUS podľa typu zariadenia. Spoločnosť ASUS ponúka aj niekoľko možností rozšírenia služieb pre váš výrobok značky ASUS, od predĺženia štandardnej záruky až po opravu u zákazníka. ASUS Premium Care poskytuje rozšírenú záruku, ktorá nadväzuje na štandardnú záruku tak, aby ste si mohli dlhšie užívať výrobky ASUS s garantovanou podporou.

Požiadavky:

 • Výrobok musí byť zaregistrovaný, a služba rozšírenej záruky musí byť aktivovaná online.
 • Služba rozšírenej záruky sa nevzťahuje na softvér, batériu, periférne zariadenia, bezplatné príslušenstvo ako napr. myš alebo puzdro, ani na poškodenia spôsobené používateľom.
 • Služby medzinárodnej záruky sú obmedzené podľa možností dostupných v krajine, kde chce zákazník službu využiť. Možnosti služieb, dostupnosť dielov a reakčný čas sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.
 • Služba servis u zákazníka sa nevzťahuje na softvér, batériu, periférne zariadenia, bezplatné príslušenstvo ako napr. myš alebo puzdro, ani na poškodenia spôsobené používateľom.
 • Miestne záručné služby sú dostupné len v krajine, kde bol výrobok ASUS zakúpený. Úroveň služieb vychádza z podmienok poskytovania služieb uvedených v štandardnej záruke.

Príprava produktu na servis

Skôr ako nám ASUS zariadenie doručíte, alebo pripravíte k servisu, nezabudnite si zálohovať vaše dáta. Autorizovaný servis nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu dát počas servisu zariadenia.

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Ak potrebujete objednať servis alebo poradiť s opravou, zistite si informácie o produkte na uvedených linkách, a kontaktujte náš servis.

Overiť záruku

Zistiť sériové číslo

Zistiť označenie modelu

Kontaktovať servisné stredisko

Reklamáciu, prípadne inú chybu spotrebného materiálu si je nutné uplatniť u svojho predajcu.

Tipy a triky

Rýchla podpora

Ovládače a príručky
Centrum sťahovania

Asus Video podpora

V našom autorizovanom servisnom stredisku ponúkame záručný aj pozáručný servis pre Servery ASUS.

Spôsob vykonania servisu na vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu ASUS podľa typu zariadenia. Spoločnosť ASUS ponúka aj niekoľko možností rozšírenia služieb pre váš výrobok značky ASUS, od predĺženia štandardnej záruky až po opravu u zákazníka. ASUS Premium Care poskytuje rozšírenú záruku, ktorá nadväzuje na štandardnú záruku tak, aby ste si mohli dlhšie užívať výrobky ASUS s garantovanou podporou.

Požiadavky:

 • Výrobok musí byť zaregistrovaný, a služba rozšírenej záruky musí byť aktivovaná online.
 • Služba rozšírenej záruky sa nevzťahuje na softvér, batériu, periférne zariadenia, bezplatné príslušenstvo ako napr. myš alebo puzdro, ani na poškodenia spôsobené používateľom.
 • Služby medzinárodnej záruky sú obmedzené podľa možností dostupných v krajine, kde chce zákazník službu využiť. Možnosti služieb, dostupnosť dielov a reakčný čas sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.
 • Služba servis u zákazníka sa nevzťahuje na softvér, batériu, periférne zariadenia, bezplatné príslušenstvo ako napr. myš alebo puzdro, ani na poškodenia spôsobené používateľom.
 • Miestne záručné služby sú dostupné len v krajine, kde bol výrobok ASUS zakúpený. Úroveň služieb vychádza z podmienok poskytovania služieb uvedených v štandardnej záruke.

Príprava produktu na servis

Skôr ako nám Server ASUS doručíte, alebo pripravíte k servisu, nezabudnite si zálohovať vaše dáta. Autorizovaný servis nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu dát počas servisu zariadenia.

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Ak potrebujete objednať servis alebo poradiť s opravou, zistite si informácie o produkte na uvedených linkách, a kontaktujte náš servis.

Overiť záruku

Zistiť sériové číslo

Zistiť označenie modelu

Kontaktovať servisné stredisko

Tipy a triky

Rýchla podpora

Ovládače a príručky
Centrum sťahovania

Asus Video podpora

V našom autorizovanom servisnom stredisku ponúkame záručný aj pozáručný servis pre stolné Tablety a Notebooky typu 2v1 ASUS.

Spôsob vykonania servisu na vašom zariadení sa riadi záručnými podmienkami výrobcu ASUS podľa typu zariadenia. Spoločnosť ASUS ponúka aj niekoľko možností rozšírenia služieb pre váš výrobok značky ASUS, od predĺženia štandardnej záruky až po opravu u zákazníka. ASUS Premium Care poskytuje rozšírenú záruku, ktorá nadväzuje na štandardnú záruku tak, aby ste si mohli dlhšie užívať výrobky ASUS s garantovanou podporou.

Požiadavky:

 • Výrobok musí byť zaregistrovaný, a služba rozšírenej záruky musí byť aktivovaná online.
 • Služba rozšírenej záruky sa nevzťahuje na softvér, batériu, periférne zariadenia, bezplatné príslušenstvo ako napr. myš alebo puzdro, ani na poškodenia spôsobené používateľom.
 • Služby medzinárodnej záruky sú obmedzené podľa možností dostupných v krajine, kde chce zákazník službu využiť. Možnosti služieb, dostupnosť dielov a reakčný čas sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.
 • Služba servis u zákazníka sa nevzťahuje na softvér, batériu, periférne zariadenia, bezplatné príslušenstvo ako napr. myš alebo puzdro, ani na poškodenia spôsobené používateľom.
 • Miestne záručné služby sú dostupné len v krajine, kde bol výrobok ASUS zakúpený. Úroveň služieb vychádza z podmienok poskytovania služieb uvedených v štandardnej záruke.

Príprava produktu na servis

Skôr ako nám ASUS Tablet doručíte, alebo pripravíte k servisu, nezabudnite si zálohovať vaše dáta. Autorizovaný servis nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu dát počas servisu zariadenia.

Pre uplatnenie záručnej opravy je nevyhnutné priložiť doklad o kúpe zariadenia.

 • Predajný doklad musí byť čitateľný.
 • Predajný doklad musí obsahovať nasledujúce informácie:
  • jasný popis produktu,
  • dátum zakúpenia zariadenia,
  • číslo faktúry alebo dokladu,
  • cenu zariadenia,
  • kontaktné informácie predajcu (ak je to možné, aj logo alebo pečiatku predajcu).
  • Ak predajca zvyčajne na svojich dokladoch uvádza sériové čísla, mal by predajný doklad obsahovať aj sériové číslo zariadenia.

Ak potrebujete objednať servis alebo poradiť s opravou, zistite si informácie o produkte na uvedených linkách, a kontaktujte náš servis.

Overiť záruku

Zistiť sériové číslo

Zistiť označenie modelu

Kontaktovať servisné stredisko

Reklamáciu, prípadne inú chybu spotrebného materiálu si je nutné uplatniť u svojho predajcu.

Tipy a triky

Centrum informácií o batériách

Rýchla podpora

Ovládače a príručky
Centrum sťahovania

2. Čo potrebujete

  Štandardná doprava kuriérom – jednu prepravu zaplatíme za vás

  1. Štandardná doprava

  1. Zdarma do servisného strediska pre záručné a mimozáručné opravy
  2. Limit zásielky do 20 kg, vyzdvihnutie nasledujúci pracovný deň (celé Slovensko)
  3. Odoslanie ukončenej reklamácie štandardným kuriérom na dobierku v sume 4,00 EUR bez DPH / 4,80 EUR s DPH za dopravu
  4. V prípade voľby zákazníka možnosť osobného odovzdania ukončenej reklamácie v mieste vybavenia reklamácie
  5. SWISS spol. s r.o. si vyhradzuje právo voľby vlastného servisného strediska (Bratislava, B. Bystrica, Košice) pre vybavenie reklamácie

  2. Expresná doprava

  1. Cena dopravy 8,40 EUR s DPH do servisného strediska pre záručné a pozáručné opravy
  2. Limit zásielky do 5 kg, vyzdvihnutie do 3 hodín od objednania (platí pri zadaní objednávky do 14:00 hod.)
  3. Služba zatiaľ dostupná iba pre Bratislavu

  Objednaj Dopravu


   Obchodné a prepravné podmienky – služba štandard, express kuriér a nadštandardný servis

   1. V prípade v potvrdenia voľby (súhlasu) „Po oprave zaslať zariadenie kuriérom“, bude objednávateľovi štandardnej dopravy účtovaný poplatok za službu štandardnej dopravy kuriérom v zmysle platného cenníka, t.j. 4,00 EUR bez DPH / 4,80 EUR s DPH formou zálohovej faktúry alebo dobierky.
   2. V prípade objednávky Expresnej dopravy bude objednávateľovi účtovaný poplatok za službu Expresnej dopravy kuriérom v zmysle platného cenníka, t.j. 7,00 EUR bez DPH / 8,40 EUR s DPH do servisného strediska, a rovnaká suma, t.j. 7,00 EUR bez DPH / 8,40 EUR s DPH v prípade voľby odoslania zo servisného strediska formou zálohovej faktúry alebo dobierky.
   3. Zariadenie posielané prepravnou službou musí byť riadne zabalené – odporúčame poslať v originálnom obale (nie je to však podmienkou). Za škodu, ktorá vznikne následkom použitia chybného, nevhodného alebo nedostatočného obalu zásielky, nesie zodpovednosť odosielateľ. Vybavenie škody pri preprave sa riadi prepravnými a obchodnými podmienkami príslušnej prepravnej spoločnosti.
   4. Príjemca je povinný zásielku pri jej prevzatí vizuálne skontrolovať, a v prípade ak je balík zjavne poškodený (poškodený, premočený, otvorený) bezodkladne s dopravcom spísať zápis o škode na zásielke, a informovať o tejto skutočnosti odosielateľa zásielky.
   5. Zariadenie, ktoré k nám bude doručené bez vhodného obalového materiálu a hrozí poškodenie pri preprave späť, vám nemôžeme odoslať naspäť cez službu kuriér. Objednávateľ sa zaväzuje vyzdvihnúť ukončenú reklamáciu osobne v mieste vybavenia reklamácie.
   6. Záručná oprava – oprava vykonaná bezplatne v zmysle záručných podmienok výrobcu v súlade s SK legislatívou.
   7. Nadštandardný / Express servis – platená služba v sume 20,- EUR bez DPH (24,- EUR s DPH). Obsahom služby je prioritná diagnostika zariadenia do 3 hodín po doručení, expresná objednávka dielu, oprava zariadenia od 3 hodín do 24 hodín v pracovných dňoch za predpokladu dostupnosti náhradného dielu skladom v servisnom stredisku alebo výrobcu a doloženia všetkých potrebných dokladov k zariadeniu a súhlasu k oprave (v prípade plateného servisu).


    Obchodné podmienky služby Výjazd technika

    1. Nadštandartný servis – platená služba v sume 18,- EUR bez DPH ( 21,60 EUR s DPH). Obsahom služby je výjazd technika do 24 hodín v pracovných dňoch od nahlásenia a schválenia požiadavky, expresná objednávka dielu, oprava zariadenia do 48 hodín v pracovných dňoch za predpokladu dostupnosti náhradného dielu skladom v servisnom stredisku alebo výrobcu a doloženia všetkých potrebných dokladov k zariadeniu a súhlasu k oprave (v prípade plateného servisu ).
    2. Služba Výjazd technika je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka služieb, kde sú účtované dopravné náklady a diagnostika vady zariadenia.
    3. Servisné stredisko si vyhradzuje právo vystaviť najskôr zálohovú faktúru pre službu.
    4. Dostupnosť služby je od 24 hodín do 72 hodín v pracovných dňoch od objednania alebo úhrady zálohovej faktúry.
    5. Pre zariadenia v záručnej lehote môže byť služba spoplatnená.
    6. Pre zariadenia v záručnej lehote s podmienkou výrobcu servis na mieste u zákazníka pre danú vadu je služba poskytovaná zdarma.
    7. Servisné stredisko si vyhradzuje právo na zamietnutie služby Výjazd technika

    Služba: Doprava

    Popis služby Cena bez DPH Cena s DPH 20%
    Doprava Paušál BA, BB, KE – výjazd technika 20,00 € 24,00 €
    Doprava SK – výjazd technika 0,50 € / km 0,60 € / km
    Preprava kuriér 5,00 € 6,00 €
    Preprava Expres kuriér BA 7,00 € 8,40 €
    Balenie produktu a príprava na odoslanie*** 4,00 € 4,80 €

    Služba: Servisné práce

    Popis služby Cena bez DPH Cena s DPH 20%
    Nadštandardný / Express servis 20,00 € 24,00 €
    Diagnostika vady zariadenia u zákazníka 30,00 € 36,00 €
    Diagnostika v servise Notebooks, PCs, Monitors, Phone* 20,00 € 24,00 €
    Diagnostika v servise Servers * 40,00 € 48,00 €
    Oprava, konfigurácia, inštalácia – Phone 30,00 € 36,00 €
    Oprava, konfigurácia, inštalácia – Notebooks, PCs, Monitors 40,00 € 48,00 €
    Oprava, konfigurácia, inštalácia – Servers 50,00 € 60,00 €
    Oprava, konfigurácia, inštalácia – Accessories 15,00 € 18,00 €
    Záloha dát Phone, Notebooks, Tablets, PCs** 40,00 € 48,00 €

    Uvedené ceny služieb sú za základnú hodinovú sadzbu. Výsledná cena sa môže líšiť v závislosti od náročnosti opravy zariadenia.

    Reinštalácia OS znamená inštaláciu základného programového vybavenia a uvedenie do továrenského nastavenia výrobcu.

    * Administratívne spracovanie zákazky, diagnostika vady a vypracovanie cenovej ponuky.

    ** Záloha dát na vyžiadanie od klienta. Servisné stredisko sa pokúsi urobiť zálohu dát, ktorá nemusí byť vzhľadom k povahe vady úspešná. V takom prípade nebude účtovaná.

    *** Balenie produktu v prípade chýbajúceho alebo nevhodného obalu na prepravu kuriérom späť.

    ASUS

    ASUS je nadnárodná technologická spoločnosť so sídlom v Taiwane. Známa je predovšetkým ako najväčší výrobca základných dosiek pre technologické zariadenia na svete. Používatelia však ASUS poznajú aj ako výrobcu lacných no kvalitných IT zariadení. Do portfólia ASUSu patria základné dosky, grafické karty, optické mechaniky, smartfóny, notebooky, stolné počítače ale aj servery a sieťové prvky. Okrem produktov, ktoré vyrába firma pod vlastnou značkou tiež dodáva svoje technológie pre ďalších gigantov ako sú Apple, Samsung či HP.